1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Kütahya Tavşanlı OSB elektrik şebekesi kurduracak

Kütahya Tavşanlı OSB elektrik şebekesi kurduracak

Enerji Günlüğü – Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi (II Etap) alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi ihale edilecek.Kütahya Tavşanlı...

Kütahya Tavşanlı OSB elektrik şebekesi kurduracak

Enerji Günlüğü – Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi (II Etap) alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, kendi sorumlulukları altında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi (II Etap) alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işinin, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edileceğini duyurdu. 

Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak olan iş 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacak.

İşin ihalesi için belirlenen keşif bedeli 1.013.000 TL, geçici teminat bedeli ise 70.910 TL olarak belirlendi. 

İHALE YERİ VE TARİHİ

İhale, 12/09/2017 tarihinde saat: 10.00'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat: 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - Ankara adresinde yapılacak.

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyası, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı Tavşanlı / Kütahya adresinden 350 lira karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve isteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunlu olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler