1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. Lisanssız üreticilere ödenecek bedel formülü belirlendi

Lisanssız üreticilere ödenecek bedel formülü belirlendi

Lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedel (LÜYTOB) kavramı mevzuata girdi ve yönetmelikteki hesaplama formüllerinde buna paralel değişiklikler yapıldı. 

Lisanssız üreticilere ödenecek bedel formülü belirlendi

Enerji Günlüğü - Lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedel (LÜYTOB) kavramı mevzuata girdi ve yönetmelikteki hesaplama formüllerinde buna paralel değişiklikler yapıldı. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik değişikliği ile “Lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedel (LÜYTOB)” kavramı mevzuata girmiş oldu. Buna göre LÜYTOB; “lisanssız üretime ilişkin ilgili mevzuat kapsamında; saatlik mahsuplaşma uygulanan tesisler açısından şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerjinin YEK Kanununun EK-I sayılı cetvelinde yer alan fiyatların çarpılması suretiyle enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden veya EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli ile bu kapsamda sisteme verilen enerjinin çarpılması suretiyle Türk Lirası olarak hesaplanan bedelin ya da aylık mahsuplaşma uygulanan tesisler açısından şebekeye verilen enerjinin EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli ile çarpılması suretiyle Türk Lirası olarak hesaplanan bedelin toplamı” olarak ifade edildi. 

YEKTOB FORMÜLÜ DE YENİLENDİ
“YEK Toplam Bedeli (YEKTOB)” kavramı da hesaplama yöntemine LÜYTOB kavramı eklenmek suretiyle değiştirildi. Buna göre YEKTOB tutarı bundan böyle “YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olan tüzel kişilere ait lisanslı üretim tesislerinin her birinde üretilerek 12’nci maddenin birinci fıkrası kapsamında iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı ile nihai YEK listesindeki fiyatların çarpılması suretiyle, enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanan bedeller ile LÜYTOB’un toplamı” şeklinde hesaplanacak. 

YEKDEM kayıt başvurularında daha önce başvurularda, “lisans kapsamındaki üretim miktarının tamamı” kapsama dahil ediliyordu. Yeni düzenleme ile Yönetmeliğin “YEKDEM’den yararlanabilecekler” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, lisans kapsamındaki üretim miktarının tamamı kapsam içinde düşünülecek.

28 ŞUBAT ÖNCESİ KURULU GÜÇ TADİLATI YEKDEM DIŞI
Bir sonraki takvim yılında YEKDEM’den yararlanabilecek olanları içeren nihai YEK listesi, eskiden olduğu gibi 30 Kasım tarihine kadar sonuçlandırılacak. Nihai YEK listesinde yer alacak bilgilerde ise bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre 28 Şubat 2019 tarihi ve sonrasında kapasite artış talepleri uygun bulunan ve bu kapsamda tadilleri gerçekleştirilen üretim tesislerinde 28 Şubat 2019 tarihinden önce lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim kapasiteleri ve yıllık üretim programı bilgilerine de nihai YEK listesinde yer verilecek. 

Yönetmeliğin “YEK Destekleme Mekanizmasının İşleyişine İlişkin Hükümler” başlıklı 3. Bölümünün “YEKDEM’den yararlanabilecekler” başlıklı 8. maddesinin birinci fıkrası da değiştirildi ve 28 Şubat 2019 itibarıyla kurulu güç artış talebi uygun bulunan ve lisans tadili yapılan tüzel kişilerin söz konusu kurulu güç artışı için YEKDEM’den yararlanamayacakları hükmü getirildi. 

FORMÜLLER DEĞİŞİKLİKLER UYARINCA GÜNCELLENDİ
Yönetmelik değişikliği kapsamında “YEK toplam bedelinin hesaplanması” başlıklı 12. maddede yapılan değişiklikle, YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek YEK toplam bedelinin (YEKTOB) hesaplamasında kullanılacak formül ile formülde kullanılan değişkenlerde de güncellemeler yapıldı. 

Yönetmeliğe ayrıca kapasite artışı yapılan tesisler için belirlenecek katsayı formülü de ilave edildi ve formülde geçen değişkenler de ayrı ayrı ifade edildi. 

YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans sahibine ödenecek ya da lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED) formülü de, YEKDEM gelirini içerecek şekilde yeniden düzenlendi. Aynı kapsamda YEKDEM geliri hesaplama formülü de güncellendi. 

Önceki ve Sonraki Haberler