1. HABERLER

  2. PETROL

  3. LPG Piyasası başvurularında bir dizi değişiklik yapıldı

LPG Piyasası başvurularında bir dizi değişiklik yapıldı

LPG Piyasasında lisans başvurusunda adres teyidi istenmeyecek. Dağıtıcı lisansı tesis bilgi dosyasında LPG Tüpü Beyanı verilecek ve Kupon Sitemine gecikmeli başvurularda tadil bedelinin 5 katı ödenecek. 

LPG Piyasası başvurularında bir dizi değişiklik yapıldı

Enerji Günlüğü - LPG Piyasasında lisans başvurusunda adres teyidi istenmeyecek. Dağıtıcı lisansı tesis bilgi dosyasında LPG Tüpü Beyanı verilecek ve Kupon Sitemine gecikmeli başvurularda tadil bedelinin 5 katı ödenecek. 

3727 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

ADRES TEYİT YAZISI İBRAZ MECBURİYETİ KALKTI

Buna göre LPG bayilerinde el değiştirme nedeniyle adres değişikliği olursa Adres Teyit Yazısı ibraz etmek gerekecek. Ancak yeniden lisans alacak olan tesislerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı devrine ilişkin bilgiler, EPDK kayıtları ile uyuşuyorsa; Adres Teyit Yazısı ibrazına gerek olmayacak. 

Ayrıca başvurularda EPDK’ya sunulan ve tarih içermeyen beyanların tarihi olarak, yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı tarih esas alınacak. 

Öte yandan, henüz lisanslandırılmamış olan ve faaliyete yeni başlayacak olan LPG Otogaz İstasyonlarının durumlarına ilişkin beyan dilekçesi sunma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. 

3763-3 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı da yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yeni düzenlemeyle beraber bundan böyle adres tadiliyle ilgili yetkili idare yazısı ile LPG Otogaz Bayilik lisansı adres tadillerinde güncel adresi içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesini ibraz etmek gerekmeyecek.  

FATURA YERİNE LPG TÜPÜ BEYANI

Ayrıca lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulacak.

LPG Otogaz Bayilik lisansı dağıtıcı şirket bilgisi tadillerinde ise yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi ile süresi bitmiş olan ve kurum kayıtlarında yer alan bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü ibraz edilecek. 

Öte yandan, LPG Otogaz Bayilik lisansı süre uzatımı başvurularında, Dağıtıcı Lisansı için tesis bilgi dosyası kapsamında yer alan LPG Tüpü faturaları yerine LPG Tüpü Beyanının, başvuru ekinde yer alması gerekecek. 

KUPON SİSTEMİNE GECİKMELİ BAŞVURU ŞARTI

EPDK, 8248 Sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararını da yayımladı. 

Bugün itibarıyla yürürlük kazanan Karar uyarınca, 7494 sayılı LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Kararda geçen kupon sistemi hizmeti izni başvurularının süresini geçirenler; başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan LPG Dağıtıcı Lisansı tadil bedelinin 5 katını ödeyerek Kupon Sistemi için başvuru yapabilecekler.