1. HABERLER

  2. PETROL

  3. LPG piyasasında 2019’da uygulanacak para cezaları belirlendi

LPG piyasasında 2019’da uygulanacak para cezaları belirlendi

Enerji Günlüğü – EPDK, LPG piyasasında 2019 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında arttırdı.  Enerji...

LPG piyasasında 2019’da uygulanacak para cezaları belirlendi
Enerji Günlüğü – EPDK, LPG piyasasında 2019 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında arttırdı. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 Ncı Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’i yayınladı. Tebliğde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2019 yılı için geçerli olmak üzere, %23,73 oranında artırılarak yeniden belirlendi. 
 
Buna göre, Tebliğ’in 16. Maddesindeki 2. fıkranın a, b, c ve ç bendleri ile aynı maddenin 4. fıkrasında bildirilen mevzuata aykırı durumlar için EPDK tarafından uygulanacak cezalar, 2019 yılı için, aşağıdaki gibi güncellenerek tespit edildi. 
 
16. madde, 2. fıkra, a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 1.301.750 TL idari para cezası verilecek:
1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması.   
2) LPG ithalatına ilişkin bazı hükümler getiren 4’üncü maddenin son fıkrasının ihlâli.
3) Piyasa fiyatlarının oluşumunu düzenleyen 10’uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.
4) Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat konularını düzenleyen 12’nci ve sigorta konusunu düzenleyen 13’üncü madde hükümlerinin ihlâli. 
 
16. madde, 2. fıkra, b) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara 650.873 TL idarî para cezası verilecek:
1) Üretim ve dağıtım kurallarını belirleyen 5’inci; taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı işlerini düzenleyen 6’ncı ve otogaz bayileriyle ilgili düzenlemeleri getiren 7’nci madde hükümlerinin ihlâli. 
2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması.
3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
4) LPG ithalatı hakkındaki son fıkra hariç; lisans sahiplerinin yükümlülüklerini bildiren 4’üncü madde hükümlerinin ihlâli. 
 
16. madde, 2. fıkra, c) Dökme LPG kullanıcıları hakkındaki kuralları anlatan 9’uncu madde, sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğunu düzenleyen 14’üncü ve personel eğitimi hakkındaki düzenlemeleri getiren 15’inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara 130.170 TL idarî para cezası verilecek. 
 
16. madde, 2. fıkra, ç) İki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapma yükümlülüğünü getiren, 8’inci maddenin dördüncü fıkrasının (6) numaralı bendinin ihlâli hâlinde bayilere 252 TL idarî para cezası verilecek.
 
16. madde, 4. fıkra) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca 2.595 TL idarî para cezası verilecek. 
Önceki ve Sonraki Haberler