1. HABERLER

  2. PETROL

  3. LPG piyasasında lisans işlemlerini dağıtıcılar yapacak

LPG piyasasında lisans işlemlerini dağıtıcılar yapacak

Enerji Günlüğü – LPG piyasasında lisans işlemleri, dağıtıcı şirketler tarafından online olarak başlatılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,...

LPG piyasasında lisans işlemlerini dağıtıcılar yapacak

Enerji Günlüğü – LPG piyasasında lisans işlemleri, dağıtıcı şirketler tarafından online olarak başlatılacak. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yayınladı. Buna göre LPG piyasasında dağıtıcı şirketlere, online sistem üzerinde yürütülecek lisans işlemleriyle ilgili yükümlülükler getirildi ve Yönetmeliğin bazı maddelerinde işlemlerin online sistem üzerinden yürütülmesiyle ilgili tadilatlar yapıldı. Ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri de arttırıldı. 

Bu kapsamda Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan “Tehlikeli eylem” tanımında geçen “sakatlanmasına” ifadesi “engelli hale gelmesine” ifadesiyle değiştirildi.  

Yönetmeliğin “lisans” kavramını tanımlayan 5. maddesinin birinci fıkrasına da “Lisans işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin yöntem Kurul Kararı ile belirlenir” ibaresi eklendi. 

DEĞERLENDİRMELER 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

“Lisans başvurusu” başlıklı 7. Maddedeki değişikliğe göre; başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirmeler, bundan böyle sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanacak. Bu konudaki süre kısıtı daha önce 15 gündü. Lisans tadili başvurularında ve süre uzatım başvurularında da değerlendirme ve yükümlülüklerle ilgili süre kısıtı 10 güne çekildi. 

Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için de 15 gün süre veriliyordu; bu süre de 10 gün ile sınırlandırıldı. Ayrıca başvurunun yapılmamış sayılması veya reddi halinde başvuru evrakının iadesi hükmü de yürürlükten kalktı. 

LİSANSLA İLGİLİ HER TÜRLÜ ÜCRET PEŞİN ÖDENECEK 

Daha önce lisans başvuru ücretleriyle ilgili süreçlerinde peşin ödenmesi gereken oranlarla ilgili hüküm de yürürlükten kaldırıldı. Bundan böyle her türlü lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenecek. 

İRAT UYGULAMASI SONA ERDİ

Ayrıca daha önceki düzenlemede; lisans reddedilecek olursa ücretin %1’inin Kurum tarafından irat kaydedileceğini bildiren hüküm, yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanacak ve lisans bedeli değişikliklerinde, başvuru tarihinde geçerli olan lisans bedeli esas alınacak.

DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ ARTTI

Değişikliklerden biri de bütün lisans tadil başvurularının Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılacağını bildiren hüküm oldu. Daha önce bazı tadil başvuruları EPDK tarafından sonuçlandırılıyordu. Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde de, bu süre Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca belirlenecek. Bu konudaki inisiyatif de daha önce EPDK’da idi. 

Lisansları sona ermesi ve iptali” başlıklı 17 maddedeki değişikliklerle; daha önce Kurul kararıyla sona erdirileceği bildirilen lisans sonlandırma yetkileri de bundan böyle Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığının yetkileri arasına katıldı.