1. HABERLER

 2. PETROL

 3. LPG piyasasında para cezaları yüzde 58,46 arttırıldı

LPG piyasasında para cezaları yüzde 58,46 arttırıldı

EPDK, LPG piyasasında 2024 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını yüzde 58,46 oranında arttırdı.

LPG piyasasında para cezaları yüzde 58,46 arttırıldı

Enerji Günlüğü - EPDK, LPG piyasasında 2024 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını yüzde 58,46 oranında arttırdı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16’ncı Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ’i yayımladı. Tebliğde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023 yılı yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 oranında arttırıldı. 

Buna göre, mevzuata aykırı durumlar için EPDK tarafından uygulanacak cezalar, 2024 yılı için, aşağıdaki gibi güncellenerek uygulanacak. 

İTHALAT PROSEDÜRÜLERİNE AYKIRILIKLAR

Aşağıdaki hallerde, otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere, sorumlulara 3.217.504 TL ile 64.350.125 TL aralığında idari para cezaları verilecek.

 • Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyet yapmak.   
 • Rafinerici veya dağıtıcı lisansı olmaksızın LPG ithal etmek; petrokimya üretimi amacıyla ithal edilen LPG’yi piyasa faaliyetine konu etmek gibi LPG ithalatına ilişkin bazı hükümler getiren 4’üncü maddenin son fıkrasının ihlâli.

DAĞITICILARDAKİ AYKIRILIKLAR

Aşağıdaki hâllerde sorumlulara 1.608.746 TL ile 17.696.280 TL aralığında idarî para cezası verilecek.

 • Ticarî ve teknik mevzuata aykırı davranmak.
 • Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almamak.
 • Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmemek; tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK’ya bildirmemek.
 • Faaliyetleri esnasında üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmemek.
 • EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmamak.
 • Başka dağıtıcıların bayilerine LPG dağıtımı yapmak.
 • Dağıtıcılara ait depolama ve/veya dolum tesislerinde teknik düzenlemelere aykırılıklar olması. 
 • Dağıtıcı petrol stoku yükümlülüğünü yerine getirmemek. 
 • Dağıtıcı yıllık pazarlama projeksiyonu bildirimini yapmamak. 
 • Bayilik sözleşmeleri yapılmasına ve bayilik sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı davranmak.
 • Yüzde 45’lik yurtiçi dağıtıcı pazar payı kısıtını ihlal etmek. 
 • Kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapmak. 
 • Tescilli dağıtıcı markası altında kalite kon trol yönetimi sağlamamak; bayi ve bayi iptallerini EPDK’ya gerekçesiyle birlikte bildirmemek.
 • Bayilerine LPG ikmalini teknik ve yasal düzenlemeler ile bayi sözleşmelerine aykırı şekilde yapmak. 
 • Denetimlerde EPDK’nın talep ettiği bilgi, belge ve numuneleri vermemek, tutanakları imzalamamak ve görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına engel olmak. 
 • Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce EPDK’ya bildirmemek.
 • Piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere uygun LPG sağlamamak.
 • Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), eşit hak ve yükümlülük tanımamak, farklı şartlar uygulamak.
 • Otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermek. 
 • Üretim ve dağıtım kurallarına; taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı işlerine ilişkin düzenlemelere ve otogaz bayileriyle dağıtıcıların ilişkilerini düzenleyen hükümlere aykırı davranmak.
 • LPG fiyatları ve diğer rekabet unsurlarıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranmak. 

BAYİLERDEKİ AYKIRILIK HALLERİ

Aşağıdaki hallerde ise sorumlulara 643.498 TL ile 3.217.504 TL aralığında idarî para cezası verilecek. 

 • Lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapmak.
 • Otogaz bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermek. 
 • Sözleşme yaptığı dağıtıcı dışındaki bir dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’yi satmak.
 • Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamak.
 • Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmamak.
 • Anlaşma yaptığı dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymamak.
 • İstasyonlarında sorumlu müdür çalıştırmamak.
 • LPG fiyatları ve diğer rekabet unsurlarıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranmak.
 • Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırmamak.
 • Eğitimli olması şart olan personel yerine eğitimsiz personel çalıştırmak. 
 • Ticarî ve teknik mevzuata aykırı davranmak.
 • Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almamak.
 • Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmemek.
 • Faaliyetleri esnasında üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmemek.
 • EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmamak.
 • Denetimlerde EPDK’nın talep ettiği bilgi, belge ve numuneleri vermemek, tutanakları imzalamamak ve görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına engel olmak. 
 • LPG fiyatları ve diğer rekabet unsurlarıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranmak. 

İSTASYONDA TÜP DOLUMU YASAĞI 

Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapan ve/veya LPG tüpü dolumuna yarayan alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulunduranlara da 643.498 TL ile 3.217.504 TL aralığında idarî para cezası verilecek. 

ULUSAL PETROL STOKU YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 1.598 TL idari para cezası verilecek. 

DİĞER AYKIRILIKLAR

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara EPDK tarafından 64.344 TL ve 321.746 TL arasında idarî para cezası verilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler