1. HABERLER

  2. PETROL

  3. LPG piyasasında zorunlu petrol stoğu LPG olarak tutulabilecek

LPG piyasasında zorunlu petrol stoğu LPG olarak tutulabilecek

Enerji Günlüğü - LPG piyasasında zorunlu petrol stoğu ve zorunlu petrol stoğunun bir kısmının veya tamamının kupon sistemi kapsamında LPG olarak tutulabilmesine...

LPG piyasasında zorunlu petrol stoğu LPG olarak tutulabilecek

Enerji Günlüğü - LPG piyasasında zorunlu petrol stoğu ve zorunlu petrol stoğunun bir kısmının veya tamamının kupon sistemi kapsamında LPG olarak tutulabilmesine imkan sağlandı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun(EPDK) konu ile ilgili 7 Aralık 2017 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, rafinerici lisansı veya LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin başka LPG dağıtıcı lisansı sahipleri adına LPG olarak yükümlülük stoğu tutmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, LPG piyasasında zorunlu petrol stoğu ve zorunlu petrol stoğunun bir kısmı veya tamamı kupon sistemi kapsamında LPG olarak tutulabilecek.

İLAN EDİLEN STOK MİKTARLARINA İTİRAZ SÜRESİ BİR HAFTA

LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ilgili dönemde tutmakla yükümlü oldukları stok miktarları, söz konusu kişilerin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma sunmuş oldukları otogaz ve tüplü LPG bayileri ile dökme LPG kullanıcılarına LPG satış beyanları esas alınarak, Ulusal Petrol Stok Komisyonu Kararlarında yer alan hesaplama yöntemiyle belirlenecek. Belirtilen usulle hesaplanan stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan edilecek. İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildirilecek. Söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarları kesinleşecek ve Kurum internet sitesinde ilan edilecek. Belirtilen iş ve işlemler LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılacak. Tutulan stok miktarları, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma beyan edilecek. 

STOKLAR EMRE AMADE OLACAK

Ulusal petrol stoğu yükümlülüğü kapsamında tutulması gereken stokların, her an kullanıma ve erişime hazır bulundurulması esas olacak. LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, zorunlu petrol stoğu yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında işlem tesis edilecek. 

KUPON SİSTEMİ BAŞVURULARI EKİM’DE YAPILACAK

Kupon sistemi kapsamında hizmet vermek isteyen rafinerici veya LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, kupon sistemi hizmeti izin başvurusunu Kuruma elektronik ortamda yapacak. Elektronik başvurunun yapılamadığı durumlarda yazılı olarak da başvuru yapılabilecek. Kurum hesabına izin bedelinin yatırıldığına ilişkin belge de ilgili başvuruya eklenecek. İzin bedeli, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan LPG dağıtıcı lisansı tadil bedeli kadar olacak. Kupon sistemi hizmeti izni için başvurular her yıl Ekim ayı içinde yapılacak ve uygun görülmesi halinde, izin bir sonraki takvim yılı süresince geçerli olacak. Başvurunun yapılacağı yıl içinde lisans almış kişiler Ekim ayını beklemeksizin izin başvurusunda bulunabilecekler ve uygun görülmesi halinde takvim yılı sonuna kadar söz konusu izin geçerli olacak. Kurum tarafından izin verilen lisans sahipleri Kasım ayı içinde Kurum internet sayfasında ilan edilecek. Yıl içerisinde izin alanlar da izin alınmasını müteakip Kurum internet sayfasında ilan edilecek. 

KUPON SİSTEMİ HİZMETİ KOŞULLARI

LPG dağıtıcı lisansı sahipleri bu Karar kapsamında Kurumdan aldıkları izin çerçevesinde sadece lisanslı depolarda kupon sistemi hizmeti verebilecek. 

Rafinerici lisansı sahipleri de bu Karar kapsamında Kurumdan aldıkları izin çerçevesinde kendi LPG depolarında kupon sistemi hizmeti verebilecek. 

İZİN SÜRESİ BİR YILLIĞINA UZATILACAK

İzin süreleri, izin sahibinin talebi üzerine izin süresinin bitiminden başlamak üzere bir yıl seneyle uzatılacak. Süre uzatımı için başvurular elektronik ortamda her yıl Ekim ayı içinde yapılacak. Kurum hesabına izin bedelinin yatırıldığına ilişkin belge de ilgili başvuruya eklenecek. İzin süre uzatımına ilişkin iş ve işlemler LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı’nca sonuçlandırılarak Kasım ayı içinde Kurum internet sayfasında ilan edilecek. İzin süre uzatım bedeli başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan LPG dağıtıcı lisansı tadil bedelinin yarısı kadar olacak.

 
Önceki ve Sonraki Haberler