1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Maden çalışanları için sigorta prim tarifesi belirlendi

Maden çalışanları için sigorta prim tarifesi belirlendi

Enerji Günlüğü - Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasında kişi başı net prim 700 TL olarak belirlendi.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,...

Maden çalışanları için sigorta prim tarifesi belirlendi

Enerji Günlüğü - Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasında kişi başı net prim 700 TL olarak belirlendi.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 26/1/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (Karar) çerçevesinde Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasına (Sigorta) ilişkin olarak belirlediği tarife ve talimat Tebliği'ni bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin işletmelerinde istihdam ettikleri üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel başına yaptırılması zorunlu hale gelen sigorta poliçesinde teminat tutarı kişi başına 150 bin lira, net prim ise kişi başına 700 TL olarak belirlendi.

Sigorta konusu işletmelerde gerçekleşen kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatları için ayrı ayrı olmak üzere kaza başına 1.500.000 TL’yi (Bir buçuk milyon) aşan hasar ilgili sigorta şirketlerince Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine (Merkez) zorunlu olarak reasüre edilecek.

Sigorta ettiren, sigortalanan personele ilişkin güncel bilgileri ilgili değişiklikten itibaren 5 gün içinde ilgili sigorta şirketine bildirecek. Zorunlu reasürans 10 kişiyi aşan üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personele sahip işletmeler için geçerli olacak. Sigortalanan personelin sigorta konusu olmaktan çıkması halinde, kalan günlerin primleri, gün esasına göre, sigorta ettirene iade edilecek.

İlgili sigorta şirketleri, düzenlenen poliçenin tanzimini takip eden ayın 5’ine kadar o ay içinde düzenledikleri reasürans devrine konu poliçe ve zeyillere ait net prim tutarını Merkeze bildirecek.