1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Madeni yağ lisansı sahipleri başka tesiste gres ürettirebilecek

Madeni yağ lisansı sahipleri başka tesiste gres ürettirebilecek

Madeni yağ lisansı sahipleri, tesisleri yetersiz ise başka bir lisans sahibinin tesisinde gres ürettirebilecek.

Madeni yağ lisansı sahipleri başka tesiste gres ürettirebilecek

Enerji Günlüğü - Madeni yağ lisansı sahipleri, tesisleri yetersiz ise ve gereken bildirimleri yaparlarsa, başka bir lisans sahibinin tesisinde gres ürettirebilecek. 

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11’inci Maddesinin 3’üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Madeni yağların kimler tarafından üretilebileceğini düzenleyen, Tebliğin 11’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki değişiklik uyarınca; üretim tesisinde gres üretim ünitesi bulunmayan veya gres üretim kapasitesi yetersiz olan lisans sahipleri, EPDK’dan izin almak kaydıyla kendi markaları altında başka madeni yağ lisanslı tesislerde gres ürettirebilecekler. 

Bu şekilde başka lisans altında gres ürettirecek olanların, durumlarının uygunluğunu gösterir bilgi ve belgeler ile öngörülen üretim miktarı; üretim yeri ve üretim tarihlerini EPDK’ya sunmaları gerekecek.