1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Madenlerde maliyet artışları iş güçlüğü zorluğuna göre hesaplanacak

Madenlerde maliyet artışları iş güçlüğü zorluğuna göre hesaplanacak

Enerji Günlüğü – Yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı hesaplamalarına iş güçlüğü zorluk katsayısı...

Madenlerde maliyet artışları iş güçlüğü zorluğuna göre hesaplanacak

Enerji Günlüğü – Yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı hesaplamalarına iş güçlüğü zorluk katsayısı eklenecek. 

Bakanlar Kurulu, Maden Kanunu'nun geçici 29. maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki kararını yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Buna göre, devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin hesaplamalara iş güçlüğü zorluk katsayısı eklenecek. 

İş güçlüğü zorluk katsayısı (Z), işin yapıldığı bölgeye ve işe göre birden az olmamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Ancak bu katsayının belirlenmesinde, bu karara göre hesaplanacak fiyat farkının işçi başına düşen miktarı yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre özel hukuk tüzel kişileri için hesaplanan işçi başına destek tutarından fazla olmaması esas alınacak. 

PASA İÇİN FİYAT FARKI HESAPLAMASI

Hazırlık dönemi içeren rödövans sözleşmelerinde, hazırlık dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, idarenin onayladığı işletme projesi kapsamında yapılan yer altı işlerinden çıkartılan her bir metreküp pasa için hesaplanan fiyat farkının yüzde 16'sı uygulanacak. Hesaplanan bu tutarın işçi başına düşen miktarı yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre özel hukuk tüzel kişileri için hesaplanan işçi başına destek tutarının yüzde 80'inden fazla olamayacak. 

Açık ve yer altı üretim yöntemi ile faaliyette bulunulan sahalarda, açık işletmelerden üretilen kömürün yer altı üretimi olarak beyan edilmesinin ve/veya dışarıdan kömür alındığının tespiti halinde, fazla ödenen destek tutarının on katı tutarında ceza verilecek.