1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Mardin 2. OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Mardin 2. OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü – Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi için kapalı zarf teklif alma...

Mardin 2. OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü – Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi için kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale açacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile gerçekleştirilecek olan işin ihalesi 27 Eylül 2018 günü, saat 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 159 nolu Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresinde veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Hükümet Cad., Artuklu İşhanı, Kat: 6, No: 12, Mardin adreslerinde görülebilecek ve 350 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresinden temin edilebilecek. 

İsteklilerin teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslını sunması gerekiyor. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleri olarak değerlendirilecek.

İhale konusu iş 30 haziran 2019 tarihine kadar tamamlanacak. İstekliler, keşif bedeli olan 5.349.300 TL üzerinden, %7 oranında (374.451 TL) geçici teminat verecekler. Ayrıca keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belgeyi de ibraz etmeleri gerekecek. 

Teklif dosyalarının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda Çankaya, Ankara adresine elden verilebilecek veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13’üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler