1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Marmara Ereğlisi LNG terminali, büyütülüyor

Marmara Ereğlisi LNG terminali, büyütülüyor

Enerji Günlüğü - Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen ve 1994 yılında işletmeye açılan Marmara...

Marmara Ereğlisi LNG terminali, büyütülüyor

Enerji Günlüğü - Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen ve 1994 yılında işletmeye açılan Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nin kapasitesini artıracak. BOTAŞ bu amaçla, Kapasite Artırımı Mühendislik İşi Hizmet Alımı için ihale açtı. BOTAŞ İhale Yönetmeliği'ne göre Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek ihale 01 Kasım 2012 saat 14:00'te Ankara'da BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Yerli yabancı tüm katılımcılara açık olan ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek. İsteklilerin ihaleye teklif sunabilmek için yapacağı teklifin en az yarısı büyüklüğünde bir işi son 15 yıl içinde üstlendiğini belgelemesi şart.

İhale kapsamındaki işlerden bir bölümü şöyle:
4'ünücü LNG depolama tankı, yeni bir pipeline kompresörü,
bağlantılarıyla birlikte bir veya iki adet yeni yüksek basınçlı (HP) pompa, soğuk enerjiden elektrik elde etmek üzere detaylı proje hazırlanması, iki adet Deniz Sulu Gazlaştırıcı (Open Rack Vaporizer - ORV) ,
pompalar ile ORV’ler arasına yeni bir LNG boru hattı yapımı, ORV Üniteleri ile Ölçüm (Metering) Ünitesi arasına mevcut 20 hatta ilave yeni bir hat çekilmesi, Ölçüm (Metering) İstasyonu’na yeni bir ölçme hattı ilavesi, mevcut ölçüm sisteminin analiz edilerek gerekli revizyonların ve yenilemelerin yapılması, sıcak su alma havuzuna yeni bir pompa konulması, Rekondenser seviye kontrol vanasına (LV 21 Vanası) by pass hattının yapılması, Gemilere LNG dolumuna imkan veren branşman sisteminin yapımı, Kurulacak sistemlerin ve ekipmanların Merkezi Kontrol Odasından (DCS-Distribution Control System) var olan ekipmanlar ile uyumlu olarak kontrol ve kumandası için gerekli bağlantıların yapılması, Kurulacak sistemlere ait ilave enerji ihtiyacının karşılanması, Marmara Ereğlisi LNG İşletme Müdürlüğü-Önerler (BOTAŞ doğal gaz ana iletim hattı) arası mevcut 24 boru hattına paralel yapılması planlanan boru hattının fizibilite çalışması, Terminalin Peak send-out yaptığı durumlarda ihtiyaç duyacağı ilave gazı sağlamak amacıyla üzerlerinde basma ve gazlaştırma imkanları olan LNG gemilerin bağlanabileceği şamandıralı gemi bağlama sisteminin ve üretilen gazı karadaki en yakın boru bağlantısına taşıyacak olan borulama sisteminin birlikte etüt edilmesi, BOTAŞ’ın böyle bir yatırım projesini gerçekleştirmek için, Marmara Ereğlisi LNG Terminali Kapasite Artırımı Mühendislik İşi Hizmet Alımı sonucunda ihalesine çıkılacak olan Marmara Ereğlisi LNG Terminali Kapasite Artırımı Yapım İşi’nin; Detay Mühendislik – Satınalma – Yapım İşi’ne (EPC-Engineering-Procurement-Construction) ait toplam tahmini maliyetin belirlenmesi, ihale şartnamesinin hazırlanması ve projenin gerçekleştirilmesi aşamasında şartnamelerde temel olarak kullanılabilecek teknik bilgilerin oluşturulması...
İhaleye konu işlerin, işe başlama tarihinden itibaren 210 (İki Yüz On) içinde tamamlanması öngörülüyor.
Bu ihalede, daha önce yapılmış benzeri işlerin neler olabileceği İhale dokümanında yer alıyor. İhale dokumanı, http://www.botas.gov.tr adresinden görülebilecek.
Türkiye, Marmara Ereğlisi'nde LNG İthal Terminali'ni hem doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, arz güvenliğinin ve arz esnekliğinin arttırılması amacıyla hem baz yük tesisi olarak çalıştırmak hem de ihtiyaç duyulduğunda pik düşürücü olarak devreye sokulmak üzere inşa ettirip, 1994 yılında işletmeye almıştı. Terminalin sürekli enjeksiyon kapasitesi 685 bin m3/saat...

Önceki ve Sonraki Haberler