1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Merzifon OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Merzifon OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Amasya Merzifon OSB, YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak. 

Merzifon OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Amasya Merzifon OSB, YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak. 

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB), OSB’nin tevsii alanına ait YG-AG elektrik şebekesi kurulum işi için kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale yapacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile gerçekleştirilecek olan işin ihalesi 14 Temmuz 2020 günü, saat 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 159 nolu Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresinde veya Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Kümbehatun OSB Mahallesi, 1. Bulvar, 2/1, 05300, Merzifon, Amasya adreslerinde görülebilecek ve 500 TL karşılığında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cadde, No: 154, 1. Kat, Oda No: 155, Çankaya, Ankara adresinden temin edilebilecek. 

İsteklilerin teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslını sunması gerekiyor. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu enerji nakil hattı, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleri olarak değerlendirilecek.

İhale konusu iş, sözleşmenin noterde tescilini takip eden 5 gün içinde başlayacak ve 30 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanacak. 

İstekliler, keşif bedeli olan 3.359.000 TL üzerinden, 100.770 TL geçici teminat verecekler. Ayrıca keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belgenin de ibraz edilmesi gerekecek. 

Teklif dosyalarının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cadde, No: 154, 1. Kat, Oda No: 155, Çankaya, Ankara adresine elden verilebilecek veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.