1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Mevzuata uymayan elektrik tesis denetçilerinin yetkisine iptal!

Mevzuata uymayan elektrik tesis denetçilerinin yetkisine iptal!

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim Tesislerinin denetimini üstlenen Kontrol Firmalarının yetkileri mevzuata aykırı davranılması halinde Enerji ve Tabii...

Mevzuata uymayan elektrik tesis denetçilerinin yetkisine iptal!

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim Tesislerinin denetimini üstlenen Kontrol Firmalarının yetkileri mevzuata aykırı davranılması halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca iptal edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim Tesislerinin Kabul Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere yönelik bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde Kontrol (Denetim) Firmalarının yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilecek.

Yönetmelik kapsamında elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait olacak. Bakanlık, bu yetkiyi doğrudan kullanabileceği gibi, ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile dağıtım lisansı sahiplerine de devredebilecek. Bakanlık ayrıca ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini Kontrol Firması olarak yetkilendirebilecek.

Gerekli görülmesi halinde ise Kontrol Firması, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlık tarafından denetlemeye tabi tutulacak. Yapılacak denetimlerde protokol hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, Kontrol Firması aykırılıkların giderilmesi konusunda ihtar edilecek. Bu şekilde aynı olayla ya da farklı olaylarla ilgili olarak üç yıl içerisinde üç ayrı ihlal sonucu üç yazılı ihtar verilmesi durumunda ise protokol tek taraflı olarak Bakanlıkça feshedilerek firmanın yetkisi iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen Kontrol Firması, iptal kararının alındığı tarih itibarıyla en az üç yıl boyunca yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunamayacak.

Tesisteki ünitenin veya ünitelerin saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonu ile elektrik piyasasında ticari faaliyetine devam edebilmesi için yapılan kabul işlemlerini içeren geçici kabul işlemleri öncesinde firmalar bir ön kabul işlemine tabi tutulacak. Yalnızca geçici kabul öncesinde denetim firması yükümlülüğü bulunan tesisler için geçerli olan ön kabule ilişkin ön kabul belgesi ise 6 ay boyunca geçerli olacak. Tesisin ön kabul tarihinden itibaren geçici kabul yapılarak işletmeye alınacağı tarihe kadar geçen en fazla 6 aylık sürede, kontrol firmaları gözetiminde test ve kontrol amacıyla üretilen elektrik için yapılacak ödemelere ilişkin tarifeler ise ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek.

 

Önceki ve Sonraki Haberler