1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. MMO: Sanayi enerji ve ulaşımda kamucu politikalara ihtiyaç var

MMO: Sanayi enerji ve ulaşımda kamucu politikalara ihtiyaç var

Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım Politikaları ve Uygulamaları Oda Raporu MMO tarafından yayımlandı.

MMO: Sanayi enerji ve ulaşımda kamucu politikalara ihtiyaç var

Enerji Günlüğü - Makina Mühendisleri Odası, Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım Politikaları ve Uygulamaları Oda Raporu’nu yayımladı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Makina Mühendisleri Odası (MMO), Oda Başkanı Yunus Yener imzasıyla bir basın açıklaması hazırlayarak; Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım Politikaları ve Uygulamaları Oda Raporu’nun yayımlandığını duyurdu. 

Sanayi, enerji ve ulaşım politikaları üzerine çok sayıda rapor yayımlayan MMO, Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım Politikaları ve Uygulamaları Oda Raporu’nda; sanayide, enerjide ve ulaşımdaki sorunların çözümsüz olmadığını bildirdi. 

Açıklamada Raporun sanayi, enerji ve ulaşım sektörlerinde yapılması gerekenler, durdurulması veya son verilmesi gereken uygulamalar ile yapılanmaya ilişkin önerilerin yer aldığı kaydedildi.

Rapor, sanayi/imalat sanayii, enerji, ulaşım sektörlerinin kritik tarihi evrelerini, uygulanan politikaları, sektörlerin özgül durumlarını, birbirleriyle olan bağlantılarını, son durumlarını ele almakta ve gerek her bir sektör için, gerekse toplumsal yaşamın bütünü için radikal bir dönüşüm programı öneriyor. 

Açıklama bu üç sektörün çok önemli olduğunu; ekonominin ve toplumsal yaşamın geneliyle, dışa bağımlılıkla, dövize endeksli yüksek dış borçla, yüksek faiz ödemeleriyle, yüksek enflasyonla; eğitim, sağlık, barınma, ısınma/iklimlendirme, doğal kaynaklar, doğal yaşam, çevre, halkın zorlu yaşam koşulları gibi başlıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. 

MMO açıklamasını şu ifadelerle tamamladı, “Raporumuz, 40 yılı aşan neoliberal ve son 22 yılından mevcut iktidarın sorumlu olduğu rant eksenli sermaye birikimi politikalarının ülkemizi ve halkımızı sürüklediği yoksullaşma ve geleceksizliğin köklü bir şekilde aşılmasına yönelik kamucu/toplumcu dönüşüme duyulan acil gereksinime vurgu yapmaktadır. Raporda gerek her bir sektörde, gerekse hepsini kapsar şekilde gereksinim duyulan program, plan, politika ve uygulamalar, kamu girişimciliği, kamusal üretim, kamusal hizmet ve kamu/toplum yararı olan her alanda planlama ile kurumsal yeniden yapılanma temelinde somut olarak ortaya konulmaktadır”.

Önceki ve Sonraki Haberler