1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA Amasya, Çorum, Denizli ve Afyon’da linyit arayacak

MTA Amasya, Çorum, Denizli ve Afyon’da linyit arayacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Amasya, Çorum, Denizli ve Afyonkarahisar sınırları içinde linyit araması yapacak. MTA...

MTA Amasya, Çorum, Denizli ve Afyon’da linyit arayacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Amasya, Çorum, Denizli ve Afyonkarahisar sınırları içinde linyit araması yapacak. 

MTA Genel Müdürlüğü, linyit kömürü arama amaçlı sondaj hizmeti satın alacağını duyurdu. Konuya ilişkin hizmet alımı işi açık ihale usulüne göre ihale edilecek. 

Sondajlar, Amasya (Merzifon)-Çorum ve Afyonkarahisar-Denizli olmak üzere iki bölgede ayrı ayrı yaptırılacak. İşi üstlenecek şirket, karotlu ve kırıntılı olmak üzere iki çeşit sondaj gerçekleştirecek. 

Sondaj uzunlukları her iki bölgede de ayrı ayrı olmak üzere 50’şer bin metre olacak. Sondajların 43 biner metresi karotlu, 7’şer bin metrelik kısımları ise kırıntılı olarak yapılacak. 

Her iki bölgedeki sondaj çalışmaları, ihaleyi üstlenecek şirketle sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde başlayacak. İşin süresi işe başlama tarihinden 300 takvim günü olacak.

YERLİ İSTEKLİLERE AVANTAJ

İhale 29 Aralık 2016 tarihi saat 10:30’da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacak. Hem yerli hem de yabancı isteklilere açık düzenlenecek ihalede yerli isteklilere yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacak. 

İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü'nde görülebilecek ve 100 TL karşılığında satın alınabilecek. Teklifler ihale saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek. Teklifler aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da ulaştırılabilecek. 

İhaleye katılacak isteklilerden, teklif edecekleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri isteniyor. Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek. Verilen tekliflerin ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü geçerli olması gerekiyor. 

Gizem ÇINAR - Enerji Günlüğü