1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA analiz cihazı alacak

MTA analiz cihazı alacak

Enerji Günlüğü – MTA, yardımcı donanım ve sarf malzemelerle birlikte simültane termal analiz cihazı satın alacak.Maden Tetkik Arama (MTA), bir adet hizmet...

MTA analiz cihazı alacak

Enerji Günlüğü – MTA, yardımcı donanım ve sarf malzemelerle birlikte simültane termal analiz cihazı satın alacak.

Maden Tetkik Arama (MTA), bir adet hizmet alımı işini ihale edeceğini duyurdu. Buna göre MTA, yardımcı donanım ve sarf malzemelerle birlikte simültane termal analiz cihazı satın alacak.

İhale, 30.04.2018 tarihinde saat 10:30’da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında yapılacak. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 50 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler