1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA bilgisayar hizmeti satın alacak

MTA bilgisayar hizmeti satın alacak

Enerji Günlüğü - MTA, Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasının Güncellenmesi ve Premier Destek Hizmeti alacak.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Microsoft...

MTA bilgisayar hizmeti satın alacak

Enerji Günlüğü - MTA, Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasının Güncellenmesi ve Premier Destek Hizmeti alacak.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasının Güncellenmesi ve Premier Destek Hizmet alımını açık ihale usulü ile ihale edeceğini duyurdu. 

Buna göre Kurum, 3 yıllığına 1 Adet Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasının Güncellenmesi ve bir yıllığına da  1 Adet Premier Destek Hizmet Alımı yapacak. İşe Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (işe başlama talimatı tebliğinden itibaren) 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak. İşin süresi ise 10 gün. 

İHALE YERİ VE TARİHİ

İhale, 3/06/2016 tarihinde saat 10:30'da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilecek. 

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler