1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA kuyu logu ölçümü yaptıracak

MTA kuyu logu ölçümü yaptıracak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Afyon-Denizli ve Amasya-Çorum’da olmak üzere toplamda 300 bin metrelik Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü...

MTA kuyu logu ölçümü yaptıracak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Afyon-Denizli ve Amasya-Çorum’da olmak üzere toplamda 300 bin metrelik Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü yaptıracak.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Jeofizik kuyu logu ölçüm hizmeti alımı için ihale açıldı. İhaleye konu hizmetler, Afyon-Denizli ve Amasya-Çorum olmak üzere 2 bölgede alınacak.

İHALE 9 ŞUBAT’TA

İhale 9 Şubat 2017 günü saat 10:30’da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında açık ihale usulü ile yapılacak. İşe, sözleşmelerin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 10 takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak başlanacak. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1. ve 2. Bölgeler için 365 takvim günü olarak belirtildi.

YERLİ İSTEKLİYE FİYAT AVANTAJI

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İstekliler alınması zorunlu olan ihale dokümanını İdarenin adresinde görebilecek ve 50 TL karşılığında aynı adresten satın alabilecek.

Tekliflerin ihale saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekiyor.

Kısmi teklif verilebilecek ihalede, istekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. Konsorsiyumların teklif veremeyeceği ihalede verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim gün olmak zorunda.