1. HABERLER

  2. PETROL

  3. MTA Oruç Reis’e takip hizmeti alacak

MTA Oruç Reis’e takip hizmeti alacak

MTA, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmeti alacak. 

MTA Oruç Reis’e takip hizmeti alacak

Enerji Günlüğü - MTA, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmeti alacak. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı amacıyla, açık usulde ihale düzenleyecek. 

İhale 07 Nisan 2021 günü, saat 10.30’da, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Toplantı Salonları, Çukurambar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 33-A, 06530, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.  

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Alım Satım Şube Müdürlüğü, Oda No: 213, Çukurambar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 33-A, 06530, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek. 

İhale konusu hizmet, Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin bulunacağı her yerde, 365 takvim günü boyunca devam edecek. 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ancak yerli istekliler lehine %20 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Teklifler, ihale günü, ihale saatine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Etiketler : ,