1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA sondaj hizmeti alacak

MTA sondaj hizmeti alacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama, Eskişehir - Alpu kömür sahasında karotlu jeoteknik sondaj hizmeti alacak.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,...

MTA sondaj hizmeti alacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama, Eskişehir - Alpu kömür sahasında karotlu jeoteknik sondaj hizmeti alacak.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 17.500 m Eskişehir - Alpu Kömür Sahasında Karotlu Jeoteknik sondaj hizmeti alımı için ihale yapacağını açıkladı.

Sondaj hizmetine sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde, en az 2 (iki) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak başlanması ve 165 gün içinde bitmesi gerekiyor.

İHALE TARİH VE YERİ

İhale, 19/08/2016 tarihinde saat 14:30'da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 Nolu Oda) satın alınabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler