1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA’nın buluculuk hakkı için UMREK raporu aranmayacak

MTA’nın buluculuk hakkı için UMREK raporu aranmayacak

MTA’nın bulduğu madenlerin buluculuk hakkı için UMREK raporu aranmayacak; MTA kendi hazırladığı raporla buluculuk hakkı kazanacak.

MTA’nın buluculuk hakkı için UMREK raporu aranmayacak

Enerji Günlüğü - MTA arama ruhsatı kapsamında bulduğu madenlerdeki buluculuk hakkını kendi hazırladığı raporlarla kazanmış sayılacak; UMREK Koduna göre rapor hazırlanması gerekmeyecek. 

7501 sayılı ve 02 Mayıs 2024 tarihli Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenleme, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunun (UMREK) rapor hazırlama şartı ortadan kaldırıldı. Bundan böyle MTA, bulduğu madenlerle ilgili buluculuk hakkını; kendi hazırladığı raporlarla kazanmış sayılacak. 

Arama ruhsat süresi sonuna kadar MTA’ya devredilen ruhsatlar ihale edildiğinde ise önceden olduğu gibi, ihaleyle elde edilen gelirin %50’si MTA’ya kaynak geliri olarak aktarılacak.

İlgili Haberler