1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Mühendislerden SGK’ya tepki

Mühendislerden SGK’ya tepki

Enerji Günlüğü - TMMOB, ücretli çalışan mühendislere asgari ücretin altında ücret verilmesini önlemeye ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik...

Mühendislerden SGK’ya tepki

Enerji Günlüğü - TMMOB, ücretli çalışan mühendislere asgari ücretin altında ücret verilmesini önlemeye ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik protokolün SGK tarafından feshedildiğini ve bu karardan vazgeçilmesini istediklerini duyurdu. 

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır bir protokol çerçevesinde sürdürdürülen asgari ücrete ilişkin karşılıklı işbirliğinin, kurumun protokolü tek taraflı feshetmesi nedeniyle sonlandığı belirtildi. 2012 yılında SGK’nın kayıt dışı ekonomiyi önlemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında TMMOB’a yaptığı davet üzerine bir dizi toplantılar sonucu çerçevesi ortaklaşa belirlenerek imzalanan protokolün; mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK'ya iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması esasına dayandığı kaydedildi. 

Protokolün fesih nedeninin “mevcut protokolün içini tamamen boşaltacak ve anlamsızlaştıracak yeni bir protokol taslağını TMMOB tarafının kabul etmeye zorlanması ve imzalamayı reddetmesi’ olduğuna değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“SGK, 4857 sayılı iş kanununun 39’uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret olarak algılandığı gibi bir gerekçeye sığınarak Birliğimizin bildirdiği asgari ücret üzerinden denetim yapmayı bırakmak istemiştir. Gerekçe inandırıcı değildir, zira protokolün imzalandığı 2012 yılında da 4857 sayılı kanunun ilgili hükmü yürürlüktedir. Bilindiği üzere feshedilen protokol uyarınca, bir işyerinde mühendis kodu ile girişi yapılan bir kişinin prime esas ücretinin TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyesinin altında olduğunun görülmesi durumunda SGK için bu işyeri denetlenmesi gereken işyeri olarak değerlendirilmekteydi.” Açıklamada, SGK’nın sunduğu yeni protokol taslağında ilgili maddedeki asgari ücretin sınır değer olduğuna ilişkin ifadeler kaldırılıp, mühendis kodları işlevsiz hale getirilerek denetime esas eşik değerin ortadan kaldırılmak istendiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: 

“Birliğimiz yürütülmekte olan işbirliğinin korunarak ve geliştirilerek devam etmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde görüşmelerde bulunmuş, İşçilere (bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret) olarak tanımlanan zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında reel durumu yansıtan bir rakam olmadığını anlatmış, ancak kuruluş amacı (sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak) olan SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve (gerçek), yani düşük ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.” 

FESİHE KARŞI KAMPANYA

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın açıklamasında sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu vurgulanırken, “Devletin asli görevi de sırf birtakım işveren kesimleri rahatsız oluyor diye doğru ve yerinde bir uygulamayı kaldırmak değil aksine sosyal güvenlik hakkının korunması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı siz değerli üyelerimizin ücretlerinin SGK'ya eksik bildirimi kayıt dışı istihdama ve emeklilik haklarınızın gaspına yol açacaktır” denildi. Açıklamada, TMMOB Yönetim Kurulu ve bağlı tüm odaların, başta yeni mezun üyeleri olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerinin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek "tek taraflı fesih" işleminin geri alınması için üye kampanyası yapma kararı aldığı belirtildi. 

TMMOB’un SGK’nın fesih kararından geri dönmesi için gerekli tüm girişimlerde buluncağı, bu kapsamda 6 Temmuz Perşembe günü İl Koordinasyon Kurulları’nın SGK önlerinde ya da kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları yapacakları duyuruldu. Açıklamada, üyelere iletilen dilekçe örneklerinin SGK'ya faks yada e-posta yolu ile gönderileceği de ifade edilirken, tüm üyeler bu faaliyetlere destek vermeye çağırıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler