1. YAZARLAR

  2. Haluk DİRESKENELİ

  3. Neden pahalı elektrik kullanmak zorundayız?
Haluk DİRESKENELİ

Haluk DİRESKENELİ

Yazarın Tüm Yazıları >

Neden pahalı elektrik kullanmak zorundayız?

Değerli okuyucular...

Bugün sizlere, enerji sektörüyle ilgili çok değerli bilgilerin aktarıldığı bir etkinliğin içeriğinden özet notlar ve izlenimler aktarmak istiyorum.  

Türkiye'nin Enerji Görünümü 2019 Konferansı, Ankara

Ankara ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonunun her yıl  düzenlediği “Türkiye'nin Enerji Görünümü” konferansını bu yıl 23-Mart günü saat 14.00-17:00 arası Vişnelik Konferans Salonu’nda 100'e yakın üye ve enerji piyasaları çalışanları ile birlikte dikkatle dinledik. 

Sunum aynı zamanda Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu üyeleri tarafından, Oda adına yapıldı. Bir anlamda MMO Enerji Çalışma Grubu ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu ortak çalışması olarak hazırlandı. 

ODTÜ mezunları Oğuz Türkyılmaz (IE’73), Orhan Aytaç (ME’78) ve Yusuf Bayrak (Math’83) zamanı ekonomik paylaşarak, zaman zaman konuşma sırasını birbirlerine vererek, güncel bilgilerle dolu çok güzel bir ortak sunum yaptılar. 

Yaklaşık 200 yansı perdeye geldi. Enerji Görünümü konferansları 2010 yılından beri yapılıyor. Her yıl daha da gelişiyor. Her seferinde bir önceki sunum tecrübeleri kullanılıyor. Her yıl daha ilgi çekici, daha anlaşılır, daha kolay takip edilebilir hale geliyor. 

2018 sonu itibariyle Türkiye'nin kurulu elektrik gücü 90 bin megavat (MWe), kullandığı elektrik miktarı 305 milyar kilovatsaat (kWh). Eski yıllarda dinlediğimiz fosil yakıtlı termik santrallere yönelik iyimser bakış, artık yerini tamamen yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, hidroelektrik ve hibrid) beklentilerine bırakmış. 

Sunumlarda kapasite kullanımı, eskiyen santrallerde rehabilitasyon, çevre ekipmanlarının uygulanması, enerji verimliliğinin önemi vurgulandı. Enerji sektöründe kamu kurumlarının yeniden yapılanma gereği belirtildi. 

ELEKTRİK TALEP TAHMİNLERİ GERÇEKÇİ Mİ? 

Enerji Sektöründe resmi bilgilerin zamanında yayınlanmaması ve ETKB ile TEİAŞ arasında oluşan “Talep Tahminleri” tutarsızlığı anlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) elektrik enerjisi talep tahminlerinin daha gerçekçi olduğu belirtildi. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) uygulamalarında baştaki ilkelere dönülmesi gereği anlatıldı. 

Ülkenin artan elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılması gerekenler, öncelik sırasıyla aktarıldı. Yenilenebilir enerjiler, enerjinin daha verimli kullanımı, mevcut santrallarda gerekli bakım, onarım, iyileştirme, yenileme çalışmaları ve atıl kapasitelerin kullanılması, santral verimlerinin yükseltilmesi, finansman bulma imkanlarının çoğaltılması. 

Bütün bu düzenlemelere rağmen, elektrik ihtiyacı yine de karşılanmıyorsa o zaman ihtiyacın, başta rüzgar ve güneş olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yeni santral projeleri ile karşılanması gereği anlatıldı. 

Nükleer santraller anlatılırken santral tasarımına ve uzun süreli yüksek fiyatlı garantili elektrik satışına ciddi eleştiriler geldi.

ZORUNDA MIYIZ?

Toplantıda, “Neden pahalı elektrik kullanmak zorundayız?” soruları soruldu. 

“Zorunda mıyız?”

Soru cevap kısmında daha çok katkı dolu yorumlar dile getirildi. 

Güzel bir cumartesi öğleden sonrasını enerji piyasa çalışanları ile beraber konuşarak tartışarak, dinleyerek, öğrenerek geçirdik. 

Konferans PPT sunumu ODTUMD.org.tr ve MMO web sayfalarına (mmo.org.tr) yüklenecek. Sunum 2019 yılı içinde güncellenecek. 2020 yılı ikinci çeyreğinde de “Türkiye Enerji Görünümü 2020” olarak yayınlanması öngörülüyor. 

Odtü Mezunları Derneği Başkanımız A. İrfan Türkkolu (METE’90) ve ODTÜMD Enerji Komisyonu Dönem Başkanımız Erdinç Tezcan (ME’93) kısa açılış ve kapanış konuşmaları ile konferansı çok güzel özetlediler. Gelecek yıl tekrarını bekliyoruz. Konuşmacılara çok teşekkür ederiz. 

Ankara, 07 Nisan 2019 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar