1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Nükleerde kural ihlalleri 4 kategoride tanımlandı

Nükleerde kural ihlalleri 4 kategoride tanımlandı

Nükleer maddeyle çalışan tesislerdeki aykırılıklar, 4 farklı aykırılık derecesine göre cezalandırılacak. 

Nükleerde kural ihlalleri 4 kategoride tanımlandı

Enerji Günlüğü - Nükleer maddeyle çalışan tesislerdeki aykırılıklar, 4 farklı aykırılık derecesine göre cezalandırılacak. 

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik NDK’nın uygulayacağı idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. Buna göre yetkisiz faaliyet, yetki aşımı ve devleti yanıltma gibi durumlarda NDK’nın tetkik süreci işletilecek ve aykırılık tespit edildiğinde yaptırım uygulanacak. 

Uygulanacak yaptırımlar arasında idari para cezası, yetkinin kısıtlanması, yetkinin askıya alınması veya yetkinin iptali yer alıyor. Bazı durumlarda idari para cezasıyla birlikte diğer yaptırımlar aynı anda uygulanabilecek. 

NDK, aykırılığa neden olan fiilin suç oluşturduğunu değerlendirirse, uyguladığı yaptırımlar haricinde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma sorumluluğunu da taşıyacak. 

AYKIRILIK DERECELERİ 4 KATEGORİDE TANIMLANDI

İdari para cezaları, 4 kategoride tanımlanan aykırılık derecesine göre belirlenecek. Halkın mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde radyasyona maruz kalması; çalışanların ölümüne ya da ciddi şekilde yaralanmasına neden olacak düzeyde radyasyona maruz kalmaları; tesis dışında acil durum önlemi almayı gerektirecek risk oluşması ve 1. ve 2. sınıf nükleer maddenin kaybolması veya yetkisiz kimselerin eline geçmesi gibi durumlar birinci derece aykırılık teşkil edecek. 

İkinci derece aykırılık ise şu durumlarda söz konusu olacak: Çalışanların normal çalışma koşullarını etkileyecek kadar radyasyona maruz kalmaları; tesis içinde acil durum tedbirleri alınmasını gerektirecek risk oluşması; nükleer maddenin kaybolma veya yetkisiz kimselerin eline geçme riskinin oluşması ve 3. sınıf radyoaktif kaynağın ya da düşük ve orta seviyeli radyoaktif atığın kaybolması veya yetkisiz kimselerin eline geçmesi. 

Yetkilinin kusuruyla çalışanların normalin üzerinde radyasyona maruz kalmaları ve 4. ve 5. sınıf radyoaktif kaynağın ya da çok düşük seviyeli radyoaktif atığın kaybolması veya yetkisiz kimselerin eline geçmesi durumları ise üçüncü derece aykırılıklar olarak değerlendirilecek. 

Aykırılık sonucunda herhangi bir zarar oluşmadığı hallerde ise dördüncü derece aykırılık değerlendirmesi yapılacak. 

AYKIRILIK DERECESİNE GÖRE PARA CEZASI

Aykırılık derecesine göre idari para cezalarının alt sınırları aşağıdaki gibi belirlenecek. 

  • Birinci derece aykırılıklarda en üst yasal sınırın %80’i.  
  • İkinci derece aykırılıklarda en üst yasal sınırın %60’ı.  
  • Üçüncü derece aykırılıklarda en üst yasal sınırın %40’ı.  
  • Dördüncü derece aykırılıklarda alt yasal sınır kadar. 
Önceki ve Sonraki Haberler