1. YAZARLAR

  2. Mehmet KARA

  3. Orta Vadeli Program'ın enerjiye dair söyledikleri
Mehmet KARA

Mehmet KARA

Yazarın Tüm Yazıları >

Orta Vadeli Program'ın enerjiye dair söyledikleri

Orta Vadeli Program (OVP) geçenlerde açıklandı. Peki içinde enerji adına ne var ne yok? 

Genel olarak, bugüne kadar yürütülen enerji politikalarının devam edeceğini söylemek mümkün. 

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma yaklaşımı devam ediyor ve bu, programın enerji ayağının ana ruhunu temsil ediyor. 

Petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri hızlanarak devam edecek. 

Doğalgaz depolama ve yeniden gazlaştırma kapasiteleri arttırılacak. 

TPAO ve iştiraklerinin yurt dışı faaliyetlerinin artacağı notu da yer alıyor OVP’de. 

Programda, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının arttırılması yaklaşımı korunuyor. 

Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde devreye alınması hedeflenen Akkuyu NGS’nin faaliyete geçişiyle elektrik enerjisi üretim portföyüne nükleerin de dâhil edilmesi meselesi de OVP’de yer almış durumda. 

Türkiye, nükleer enerji alanında yerli ve yenilikçi uygulamaları da OVP’de hedefleri arasına koymuş durumda. Bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği hükümet eliyle deklare, hatta taahhüt edilmiş oldu. Programda nükleere dair söylenen üçüncü bir nokta ise Sinop ve Trakya’da düşünülen büyük ölçekli ikinci ve üçüncü nükleer santraller değil, bu alandaki küçük modüler reaktör teknolojisine yönelik girişimlerin hızlandırılacağı sözü olarak göze çarpıyor. 

Potansiyeli yüksek jeotermal kaynakların aranmasına yönelik sondaj çalışmalarının sürdürüleceğine yönelik madde ise programdaki elektrik üretiminde yerli yenilenebilir kaynakların payının arttırılması ana başlığını destekleyen bir alt başlık denilebilir.  

Yerli kömür ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi, elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve özellikle yerli elektrikli araçların kullanımının desteklenmesi de OVP’de yer alan faaliyetlerden. 

Enerji verimliliğine ağırlık verileceğinin işaretleri de bolca yer alıyor OVP’nin enerjiye dair kısımlarında. 

Verimlilik ve enerji dönüşümü projelerinin hızlandırılması için gereken finansman imkânlarının arttırılması, sürdürülebilir finans konusundaki kurumsal kapasitenin arttırılıp yeşil finansman ekosisteminin geliştirilmesi de hükümetin önüne koyduğu hedeflerden. 

Evet, OVP’deki enerjiye dair notlar genel olarak böyle. 

Ancak burada belirtilen hedeflerin tamamına yakınının gerçekleşmesi için en kritik mesele uygun finansman bulabilmek. Dolayısıyla Türkiye’nin enerjide ne yapacağını bilse de mesele bunları hayata geçirebilmek için genel ekonomik atmosferin ve imkanların buna ne ölçüde fırsat vereceğinde düğümleniyor. Bu nedenle enerjicilerin kendi işlerine odaklanmak yerine kur ne olacak, faizler nasıl seyredecek gibi konulara yoğunlaşmak zorunda kalmayacakları bir yatırım ortamına ihtiyaçları olduğu kesin. 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar