1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Oruç Reis için takip gemisi hizmeti alınacak

Oruç Reis için takip gemisi hizmeti alınacak

Enerji Günlüğü – MTA, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı ihalesi düzenleyecekMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)...

Oruç Reis için takip gemisi hizmeti alınacak

Enerji Günlüğü – MTA, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı ihalesi düzenleyecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı amacıyla, açık ihale usulüyle ihale düzenleyecek. 

İhale 23 Kasım 2018 günü, saat 10.30’da, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.  

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Alım Satım Şube Müdürlüğü, Oda No: 213, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek. 

İhale konusu hizmet, sözleşmesinin imzalanmasının ardından, 10 takvim günü içinde MTA’nın vereceği talimatla başlayacak ve Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin bulunacağı her yerde, 365 takvim günü boyunca devam edecek. 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ancak yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Teklifler, ihale günü, ihale saatine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler