1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. OSB’lerin doğalgaz başvuru prosedürü düzenlendi

OSB’lerin doğalgaz başvuru prosedürü düzenlendi

Enerji Günlüğü – EPDK, dağıtım şirketlerinin OSB’lerde gerçekleştireceği dağıtım faaliyetlerini düzenleyen bir yönerge yayınladı.  “Doğalgaz...

OSB’lerin doğalgaz başvuru prosedürü düzenlendi

Enerji Günlüğü – EPDK, dağıtım şirketlerinin OSB’lerde gerçekleştireceği dağıtım faaliyetlerini düzenleyen bir yönerge yayınladı.  

“Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı yönerge Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 4. maddesinin, 4. Fıkrasının, “g” bendinin, 7. fıkrasına dayanılarak hazırlandı. 

Yönergeye göre OSB’ler, sınırları içinde doğalgaz dağıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesi talebiyle, OSB Müteşebbis Heyeti veya Genel Kurul Kararı ile birlikte, bulunduğu dağıtım bölgesinde yetkili dağıtım şirketine yazılı olarak başvurabilecekler. 

Ancak OSB içinde yürütülecek dağıtım faaliyetinin, şebeke inşasını ve işletmesini içeren bir bütün olarak düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla OSB’ler sadece dağıtım şebekesinin inşası veya sadece şebekenin işletilmesi yönünde başvuru yapamayacaklar. Talebin reddi durumunda OSB, EPDK/Kurul’a bir başvuru yaparak değerlendirme isteyebilecek ve Kurul’un kararı her iki tarafı bağlayıcı nitelikli nihai karar olarak kabul edilecek. 

Dağıtım bölgesi dışında bulunan OSB’ler de aynı şekilde en yakın dağıtıcı şirkete başvuru yapabilecekler. Dağıtıcı şirket 30 gün içinde cevap vermek üzere talebi değerlendirecek. Talebi onaylarsa konuyu EPDK/Kurul’a götürerek genişleme ve uygulama için onay isteyecek. Talebin reddi durumunda ise gerekçeli bir cevapla durumu OSB’ye bildirecek. 

Yönerge yatırım ve işletme süreçleriyle ilgili diğer izinler, hak ve yükümlülükler ile yatırım ve işletme giderlerinin hangi durumda kime ait olacağı gibi hususları da düzenliyor. 

Bu düzenlemeyle 11 Ocak 2005 tarihli 419 Sayılı Kurul Kararı’nın 4. Maddesi yürürlükten kalktı. Yürürlükten kalkan maddede şu hüküm yer alıyordu: “Organize sanayi bölgeleri içerisinde yer alan tüketiciler, doğal gaz ihtiyaçlarını  karşılamak üzere organize sanayi bölgesinin mülkiyetindeki dağıtım şebekesini kullanabilecekleri  gibi, bu Karar çerçevesinde tesislerinin dağıtım lisansı kapsamındaki bir dağıtım bölgesi içinde veya dışında olması durumuna göre; dağıtım şebekesine veya iletim şebekesine de bağlanabilir”. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler