1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Özel elektrik şirketleri sınırötesi iletim hattı kurabilecek

Özel elektrik şirketleri sınırötesi iletim hattı kurabilecek

İhracat ve/veya ithalat yapmak isteyen elektrik tedarikçileri ile ihracat yapmak isteyen elektrik üreticileri Türkiye ile diğer ülkeler arasında enerji nakil hattı (enterkonneksiyon) kurabilecekler. 

Özel elektrik şirketleri sınırötesi iletim hattı kurabilecek

Enerji Günlüğü - İhracat ve/veya ithalat yapmak isteyen elektrik tedarikçileri ile ihracat yapmak isteyen elektrik üreticileri Türkiye ile diğer ülkeler arasında enerji nakil hattı (enterkonneksiyon) kurabilecekler. 

Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

TEDARİKÇİLER VE ÜRETİCİLER HAT TESİS EDEBİLECEK

Usul ve Esaslar, elektrik piyasasında ithalat ve ihracat yapan tedarikçiler ile ihracat yapmak isteyen üreticilere enterkonneksiyon hatlarının tesis ettirilmesi suretiyle oluşacak olan yeni enterkonneksiyon kapasitesinin ilgili tüzel kişilere tahsis edilmesi işlemlerini düzenliyor. 

Düzenlemeye göre tedarikçiler ithalat ve ihracat; üreticiler ise ihracat amaçlı hat tesisi için başvuruda bulunabilecekler. Başvurucular, karşı ülkenin ilgili kuruluşlarından alınması gereken izinler ile anlaşma, sözleşme, ön anlaşma, protokol veya niyet mektubu gibi belgeleri de Sistem İşletmecisine (36kV ve altı şebeke için ilgili dağıtım şirketi; 36kV ve üzeri için Türkiye Elektrik İletim AŞ-TEİAŞ) ibraz edecekler. 

ÇOKLU BAŞVURU VARSA YARIŞMA DÜZENLENECEK

Aynı enterkonneksiyon güzergahıyla ilgili birden fazla başvuru olması halinde, Sistem İşletmecisi bir yarışma düzenleyecek. Yarışma Sistem İşletmecisi bünyesinde kurulacak olan Kapasite Tahsis Yarışması Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek. Komisyon oluşturulduktan sonra 10 gün içinde başvuru yapan istekliler yazılı olarak davet edilecek. 

Davet bildiriminde yeni enterkonneksiyon hattının yapımıyla oluşacak net transfer kapasitesi (NTK); kullanıma açık kapasite (KAK); ilave güvenlik yatırımları; ithalat veya ihracat için kullanılacak yöntem hakkında detaylar; hattın inşa süresi; Kapasite Tahsis Yarışması Teklif Formu ve Sistem İşletmecisinin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi ve belgeler yer alacak. Bildirimde yarışmanın yeri, tarihi ve saati de belirtilecek.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler