1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Özelleştirme işleri Danıştay 12. Dairesinde görülecek

Özelleştirme işleri Danıştay 12. Dairesinde görülecek

Enerji Günlüğü – Danıştay Başkanlık Kurulu, Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümü kararında değişiklik yaptı. Danıştay Başkanlık...

Özelleştirme işleri Danıştay 12. Dairesinde görülecek

Enerji Günlüğü – Danıştay Başkanlık Kurulu, Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümü kararında değişiklik yaptı. 

Danıştay Başkanlık Kurulu, Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ı yayınladı. Kurul, Danıştay 14. ve 15. Dairelerinin 7 Mart 2019 tarihinde kapatılması nedeniyle iş durumu ve ihtiyaçlar dikkate alınarak Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünü yeniden belirlediğini duyurdu. 

Buna göre; yeni iş bölümü 17 Mart 2019 itibarıyla yürürlük kazanacak ve dava dosyaları, karar düzeltme dosyaları dâhil olmak üzere, yeni bir karara gerek olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut halleriyle, ilgili daireye devredilecek. 

İş bölümüne göre Danıştay 5. Daire, kamu görevlileri atama, tayin, disiplin, terfi, rütbe ve başarı ile memurluk vasfını kaybetme şartlarıyla ilgili davalara; re’sen emeklilik işlemlerine;  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlere; Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’lar kapsamında tesis edilen işlemlere bakacak. 

İMAR VE ÇEVRE İŞLEMLERİ 6. DAİRENİN SORUMLULUĞUNDA

6. Daire ise İmar Kanunu kapsamındaki işlemlere; imar durumu davalarına; ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine; çevre, Boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm mevzuatı kapsamındaki işlemlere; mühürleme, durdurma, yıkım kararları ve ilgili para cezalarıyla ilgili işlemlere; afet işlerine ve afetlerden kaynaklanan tazminat işlemlerine bakacak. 

MADENLERLE İLGİLİ İŞLEMLERE 8. DAİRE BAKACAK 

8. Dairenin sorumluluk alanı ise şöyle belirlendi: köy, belediye, özel idareler, meralar, mahalli idarelerle ilgili işlemler; iskan mevzuatıyla ilgili işlemler; madenler, taşocakları ve orman mevzuatı kapsamındaki işlemler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili işlemler; öğrenci öğrenim, yükseköğretim, özel öğretimle ilgili işlemler, TÜBİTAK ile ilgili işlemler ve karayolları mevzuatı kapsamındaki işlemler. 

İHALE KANUNU, GÜMRÜK VE VERGİYLE İLGİLİ İŞLEMLER 10. DAİREDE

10. Daire, İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil isteme ve tahliye işlemlerine; TRT Gelirleriyle ilgili işlemlere; işyeri açma, işyerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten men’i ve kapatılmasıyla ilgili işlemlere; Hıfzısıhha Kanunu kapsamındaki işlemlere; finans kuruluşlarıyla ilgili işlemlere; sınır ve toprak edinme mevzuatı kapsamındaki işlemlere; terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tazmini işlemlerine; sağlık işlemlerine; silah ve bıçak mevzuatına ilişkin işlemlere; gümrük işlemlerine ve vergi mevzuatı kapsamındaki işlemlere bakacak. 

ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ 12. DAİREDE

12. Daire ise kamu görevlilerinin göreve başlama, disiplin ve göreve son verme işlemlerine; kamu görevlileri sözleşmelerine; kamu görevlileri emeklilik mevzuatı işlemlerine; özelleştirme mevzuatı kapsamındaki işlemlere bakacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler