1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Özelliğini yitirmiş akaryakıt onarılıp satılabilecek

Özelliğini yitirmiş akaryakıt onarılıp satılabilecek

Enerji Günlüğü - Dağıtıcı, rafinerici ve ihrakiyeci firmalar ellerinde bulunan özelliğini yitirmiş akaryakıtı katkılama ya da ilave yakıt ekleme yoluyla...

Özelliğini yitirmiş akaryakıt onarılıp satılabilecek

Enerji Günlüğü - Dağıtıcı, rafinerici ve ihrakiyeci firmalar ellerinde bulunan özelliğini yitirmiş akaryakıtı katkılama ya da ilave yakıt ekleme yoluyla onarıp satışa sunabilecek. Şirketler, ürünlere hacmen yüzde 0.1’i geçmeyecek şekilde katkı maddesi ekleyebilecek. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası’nda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik’de Değişikllik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı görüşlere açtı. Taslağa yönelik görüşler, 6 Ağustos 2013 tarihine kadar yazılı olarak gönderilecek ve bilgipetrol@epdk.org.tr adresine mail olarak iletilecek.

Taslak ile iki yeni tanım getirilerek, katkılama ve onarma tanımları eklendi. Buna göre, katkılama; “Akaryakıtın ismini değiştirmeksizin, niceliğini cüzi ölçüde değiştirecek ve her halükarda hacmen yüzde 0,1’i aşmayacak şekilde katkı maddesi ilavesi” olarak tanımlandı.

Onarma ise, “Çeşitli nedenlerle azami iki özelliği teknik düzenlemeye uygunluğunu yitirmiş olan veya mevsimsel özellikleri değiştirilerek piyasaya veya satışa sunulmak istenilen akaryakıtların, rafinerici, dağıtıcı veya ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince katkılama ve/veya teknik düzenlemeye uygun akaryakıt eklenmesi suretiyle teknik düzenlemede yer alan değerlere uygun hale getirilmesi” olarak düzenlendi.

Ayrıca Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklendi; 

“Onarma işlemleri, Kurum iznine tabidir. Onarmaya ilişkin Kuruma yapılacak başvuruda onarıma tabi tutulmak istenilen maddenin; miktarı, birinci kademe analiz raporu ile onarımda kullanılacak katkı maddelerinin adları, miktarı, onarma planı ve katkılama maddesine ilişkin teknik dokümanı yer alır. Onarma talepleri 15 gün içerisinde cevaplandırılır. Onarma işlemleri onarma planında yer alan süre içerisinde yapılarak, işlemi izleyen 10 gün içerisinde, onarım sonuç raporu Kuruma bildirilir. Bu süre içerisinde onarılamayan maddeler, rafineri veya atık bertaraf tesislerine teslim edilir. Rapora, akaryakıta ilişkin birinci kademe analiz raporu eklenir.”

Önceki ve Sonraki Haberler