1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Öztüketim tesisinde ihtiyaç fazlası elektrik YEKDEM’e satılacak

Öztüketim tesisinde ihtiyaç fazlası elektrik YEKDEM’e satılacak

Öztüketim tesislerinde ihtiyaç fazlası elektrik YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.

Öztüketim tesisinde ihtiyaç fazlası elektrik YEKDEM’e satılacak

Enerji Günlüğü - Öztüketim tesislerinde ihtiyaç fazlası elektrik YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik değişikliğine göre, aşağıda sıralanan ve birlikte kurulacak olan tesislerin aylık mahsuplaşmasından sonra şebekeye vereceği ihtiyaç fazlası enerji; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda lisanssız üretim tesisleri için belirlenen fiyat üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.

  • Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri (Aynı veya farklı dağıtım bölgesinde ve farklı ölçüm noktasında olmak ve kojenerasyon tesisinden şebekeye enerji verilmemesi kaydıyla…)
  • Tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri (Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla…)

LİSANSLI ÖZTÜKETİM TESİSLERİNDE MAHSUPLAŞMA

Değişiklik düzenlemesi, mahsuplaşma işlemiyle ilgili özel durumlara ilişkin bazı yeni hükümler de getirdi. 

Buna göre bünyesinde lisanslı üretim tesisi bulunduran tüketim tesislerinde ise; farklı ölçüm noktasında olmak kaydıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulması halinde, tüketim tesisinin tüketimiyle kurulan tesis için yapılacak aylık mahsuplaşma sonrası şebekeye verilecek olan ihtiyaç fazlası enerji; YEK Kanununda lisanssız üretim tesisleri için belirlenen fiyat üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilecek. 

Bu kapsamdaki tüketim tesislerinin ayrıca tüketim aboneliğinin bulunmaması halinde, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü olarak, ilgili üretim tesisi için imzalanmış olan bağlantı anlaşmalarında yer alan çekiş yönlü güç esas alınacak. 

FARKLI BÖLGEDEKİ TESİSLERİN MAHSUPLAŞMA YÖNTEMİNİ EPDK BELİRLEYECEK

Mahsuplaşma konusunda Yönetmeliğe eklenen yeni bir hükümle; Tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde, üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde, piyasa işletmecisi tarafından yürütülecek mahsuplaşma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından belirlenecek. 

AYNI KİŞİYE AİT TESİSİLERDE MAHSUPLAŞMA

Bağlantı esasları İnşa halindeki tüketim tesislerine ait geçici abonelikler hariç olmak üzere geçici bağlantı kapsamındaki tüketim tesisleri için gerçek veya tüzel kişilerce Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kurulamayacak. Ancak geçici abonelikler kapsamındaki tüketimler, aynı gerçek veya tüzel kişiye ait ve aynı abone grubunda bulunan işletmedeki üretim tesisleriyle mahsuplaşmaya dâhil edilebilecek.

İlgili Haberler