1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. HİDRO

  4. Park Elektrik Siirt’te HES kurmaktan vazgeçti

Park Elektrik Siirt’te HES kurmaktan vazgeçti

Park Elektrik, Siirt’teki HES üretim lisansının sonlandırılması için EPDK’ya başvurdu. 

Park Elektrik Siirt’te HES kurmaktan vazgeçti

Enerji Günlüğü - Ciner Holding bünyesinde faaliyet gösteren Park Elektrik, Siirt’te 49 MW'lik hidroelektrik santrali kurmak üzere aldığı üretim lisansının sonlandırılmasını talep etti. . 

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Siirt ili sınırları içinde kurmayı planladığı 49,9 MWm gücündeki Tarihler Hidroelektrik Santrali (HES) Projesinden vazgeçti. Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan Turgay Ciner'e ait Park Elektrik, 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının sonlandırılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) başvurdu. 

Şirketten yapılan açıklamada projeye ilişkin evrak/izin süreçlerinin tamamlandığı; ancak bölgede elverişli çalışma koşullarının oluşmaması nedeniyle inşaat faaliyetlerine başlanamadığı bildirildi. 

Açıklamada, 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 45'inci maddesi kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 29'uncu maddesine eklenen "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde lisansları, önlisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatları ilgisine göre kısmen veya tamamen iade edilir" hükmü hatırlatıldı ve başvurunun bu kapsamda yapıldığı kaydedildi.