1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Petrol aramada yeni dönem

Petrol aramada yeni dönem

Enerji Günlüğü - Yeni Petrol Kanunu Tasarısı, ruhsat sahibi yatırımcılara mevcut ruhsatlarını yatırım taahhüdü ve teminatlar karşılığında yeni...

Petrol aramada yeni dönem

Enerji Günlüğü - Yeni Petrol Kanunu Tasarısı, ruhsat sahibi yatırımcılara mevcut ruhsatlarını yatırım taahhüdü ve teminatlar karşılığında yeni ruhsatlarla değiştirme imkanı sağlıyor. Yeni Türk Petrol Kanunu Tasarısı, ruhsat sahibi yatırımcılara mevcut ruhsatlarını yeni ruhsatlarla değiştirme imkanı sağlıyor. Adeta "eskiyi getir yenisini götür" şeklindeki uygulamayla, hem arama sayısının artırılması hem de mevcut yatırımcıların yeni yasaya tabi olmaları amaçlanıyor. 1954 yılında çıkarılan Petrol Kanunu kapsamında edinilen sonuç ve tecrübelerin, dünyadaki benzerlerine uygun şekilde düzenlenmesi ihtiyacıyla hazırlanan Türk Petrol Kanunu Tasarısı, petrol arama ve üretiminde birçok yenilik getiriyor. Yerli ve yabancı sermayenin petrol arama ve üretim faaliyetlerine daha fazla katılımını sağlamak için işlemlerin sadeleşmesi, maliyetinin azaltılması, yatırım indirimi ve vergi istisnası, yabancı yatırımcılar için sermaye ve kar transferi kolaylıkları gibi teşvik unsurlarını içeren Tasarı, aldığı ruhsatlarının gereklerini yerine getirmeyen ya da hiçbir çalışma yürütmeden aldığı ruhsatlarını başkalarına devredenlerin de önüne geçecek maddelere sahip.

"ÇANTACILIĞA" YOL AÇIYORDU

Petrol Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Duran, arama-üretim sektöründeki yatırımların önündeki en büyük engellerden birinin potansiyel sahaların şirketler tarafından herhangi bir yatırım taahhüdünde bulunmadan yıllar boyunca kapatılmış olması olduğunu belirterek, mevcut mevzuata göre bir şirketin hiçbir fiili yatırım yapmadan uzatmalarla toplamda 8 yıl boyunca bir sahayı kapatabildiğini anımsattı. Ruhsat başvurularının değerlendirilmesinde somut kriterlerin bulunmamasının, arama-üretim sektöründe ruhsat pazarlama faaliyetlerine yani "çantacılığa" yol açtığını ifade eden Duran, şunları kaydetti: "Mevzuattaki bu boşluk, hem ruhsatların hiçbir taahhüt altına alınmadan sondaj yatırımlarını gerçekleştiremeyecek şirketlere verilmesine hem de o sahalarda sondaj yapmayı planlayan gerçek yatırımcıların önünün kapanmasına sebep oluyor. Yatırımların önündeki bu engelin aşılması amacıyla yeni Türk Petrol Kanunu tasarısında ruhsatlandırma sürecinde somut değerlendirme kriterleri getirildi. Şirketlere her bir sahada yapacakları yatırımları yıllara sari şekilde özetleyen bir yatırım programı taahhüdünde bulunma ve bu programdaki toplam yatırım tutarının yüzde 2'sini teminat olarak yatırma mecburiyeti getiriliyor."

TAAHHÜT VE TEMİNAT OLACAK

Mevcut ruhsat sahibi şirketlerin yeni kanun kapsamında somut yatırım taahhüdü ve teminat vererek yeni mevzuata tabi olması amacıyla tasarıda iki yöntemin öngörüldüğünü bildiren Duran, "Bunlardan ilki, bugüne kadar verilmiş tüm ruhsatların süresi sonunda uzatılmayarak iptal edilmesi öngörüldü. İkincisi, mevcut ruhsat sahiplerine, yeni kanuna tabi olmaları ve yatırım programı ve teminat vermeleri karşılığında, yeni ruhsat verilmesi şeklinde bir teşvik getirildi. Şirketler, bu teşvikten yararlanırken, bir yandan ellerinde bulunan ve hiçbir yatırım yapmadıkları ruhsat alanlarını tamamen boşaltacak hem de ellerinde kalacak ruhsatlarda yatırımları belli bir taahhüt ve teminata bağlanacak" diye konuştu. PETFORM Başkanı Duran, söz konusu iki yöntem sayesinde, yeni kanunun yürürlüğe girmesini müteakip 1 yıl içerisinde, kapatılan ve hiçbir somut yatırım yapılmayan tüm ruhsat alanlarının ilgili şirketlerin elinden alınacağını ve gerçek yatırımcılara açılacağını sözlerine ekledi.

Önceki ve Sonraki Haberler