1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Petrol piyasasında sermaye yükümlülüğü 15 ay ertelendi

Petrol piyasasında sermaye yükümlülüğü 15 ay ertelendi

01 Ocak 2020’den önce lisans alanların sermaye yükümlülüğünü yerine getirme tarihi, 01 Nisan 2022 tarihine kadar ötelendi. 

Petrol piyasasında sermaye yükümlülüğü 15 ay ertelendi

Enerji Günlüğü - 01 Ocak 2020’den önce lisans alanların sermaye yükümlülüğünü yerine getirme tarihi, 01 Nisan 2022 tarihine kadar ötelendi. 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlandı. 

Değişiklik kapsamında 01 Ocak 2020’den önce lisans alanların sermaye yükümlülüğünü yerine getirme tarihi 01 Nisan 2022 tarihine kadar, 15 ay ötelendi. 

Aynı kapsamda 01 Ocak 2020’den önce lisans alanların, sermaye yükümlülüğünü yerine getirdiklerini gösteren yeminli mali müşavir raporunu EPDK’ya ibraz etme süresi de 15 ay ertelendi. Buna göre yükümlüler, 01 Mayıs 2022 gününe kadar yeminli mali müşavir raporunu EPDK’ya sunacaklar. Sermaye yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin lisansı sona erdirilecek. Sürelerin ertelenmesiyle ilgili hükümler, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlük kazandı. 

LİSAS VERİLMEYECEK OLANLAR ÇOĞALDI 

Lisansı iptal edilen ve yeni lisans alamayacak olanlarla ilgili hüküm ise revize edildi. Buna göre Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, lisansı iptal edilen tüzel kişiye; lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara; yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkanı veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek. 

MADENİ YAĞ YETKİNLİK PUANI

Madeni yağ lisansı başvurularında, yetkinlik puanı hakkındaki hüküm de değiştirildi. Buna göre madeni yağ lisansı başvurularında ibraz edilecek kapasite raporunda, yıllık madeni yağ üretimi kapasitesi 50.000 tonun veya atıktan baz yağ geri dönüşüm kapasitesi 25.000 tonun üzerinde olanlar hariç olmak üzere; atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunulacakların üretim yetkinlik puanının en az %55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında bulunacakların ise üretim yetkinlik puanının en az %50 olması gerekecek. 

Yıllık baz yağ üretim kapasitesi 5.000 tonun üzerinde olan madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere; atık madeni yağdan üretilen baz yağın aynı tesiste madeni yağ üretiminde hammadde olarak kullanılması da zorunlu olacak.

BAYİ SAYISI YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEPO KRİTERİ 

Yönetmelik, dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisansın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde en az 10, altı ay içinde en az 25 ve bir yıl içinde en az 50 istasyonlu bayinin bulunduğu bayilik teşkilatını oluşturması gerektiğini bildiriyordu. Yeni düzenlemeye göre lisansına işli olarak veya münferiden aynı unvanlı depolama lisansında asgari 4.000 metreküp depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketleri için bu fıkrada belirtilen 10, 25 ve 50 bayi sayısı şartı, sırasıyla 5, 13 ve 25 olarak uygulanacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler