1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Petrol Yasası`na karşı eylem planı

Petrol Yasası`na karşı eylem planı

Enerji Günlüğü - Petrol-İş Sendikası, Petrol Kanunu Tasarısı'na karşı iş bırakma dahil, eylem süreci başlattı. Sendika ile ilgili sektörel örgütler...

Petrol Yasası`na karşı eylem planı

Enerji Günlüğü - Petrol-İş Sendikası, Petrol Kanunu Tasarısı'na karşı iş bırakma dahil, eylem süreci başlattı. Sendika ile ilgili sektörel örgütler 6 Mayıs'ta Ankara'da stand açacak, Meclis önünde kitlesel açıklamalar yapacak. 

Petrol Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri odaları ile Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve Petrol-İş Sendikası Başkanları, dün İstanbul’da düzenledikleri ortak basın toplantısıyla kamuoyunu Türk Petrol Yasa Tasarısı’na karşı bilinçlenmeye ve tepki göstermeye çağırdı. 26 Mart’ta TBMM komisyonundan geçerek Genel Kurul’a gönderilen yeni yasanın TPAO’nun özelleştirilmesinin önünü açacağını belirten Petrol-İş Sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın, diplomasi ve siyaset adına herşeyin yapıldığını belirterek bundan sonraki eylem planını açıkladı.

KISMİ İŞ BIRAKMA DAHİL EYLEMLER BAŞLIYOR

Yasa meclise gelene kadar, kamoyunu bilgilendirmeye gayret göstereceklerini belirten Öztaşkın, “6 Mayıs’ta Ankara’da stand açacağız. Gerekirse sabahları mesaiye birkaç saat geç başlayarak üye işyerlerimizde bilgilendirme toplantıları yapacağız. Yasa meclise geldiğinde ise eylem dozumuzu artıracağız. Meclis önünde kitlesel gösteriler ve basın açıklamarıyla petrollerimize ve TPAO’ya sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

SEZER'İN VETOSU 280 MİLYON DOLARI KURTARDI

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Kul, benzer bir yasanın 2007’de meclise geldiğini ve gösterilen tepkiler üzerine veto edildiğini hatırlatarak “O gün yasa geçseydi, 280 milyon dolarlık gelirden vazgeçmiş olacaktık” dedi. Yabancı sermayeye tamamen karşı olmadıklarının altını çizen Kul, her şartta ülke menfaatlerinin korunması gerektiğini belirterek “ABD’de bir yabancı personel için 7 Amerikalı çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Biz ilgili yasa tasarısında, 1 yabancıya karşılık 2 Türk çalıştırılması zorunluluğunu dahi kabul ettiremedik” şeklinde konuştu.

YETERSİZ FİRMALARA LİSANS VERİLMESİN

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar ise teknik yeterlilik sahibi olmayan birçok firmaya kolayca ruhsat verildiğini kaydederek, “Bazı halka açık firmalar bu ruhsatları çok kolayca alıp hisselerini oynatıyorlar sonra da bir yatırım yapmıyorlar. SPK'nın da bunları incelemesi gerekiyor” dedi. Bahtiyar, TPAO'nun özerk bir yapıya kavuşturularak hareket kabiliyetin artırması ve dikey entegre bir yapıya kavuşturulması gerektiği söyledi.

BEŞ ÖRGÜTE GÖRE YASANIN OLUMSUZ SONUÇLARI

Petrol-İş ve ilgili meslek odalarınca hazırlanan raporda, yasanın çıkması halinde ne tür olumsuz sonuçları olacağına ilişkin görüşler de maddeler halinde şöyle sıralandı:

- Mevcut 6326 Sayılı Yasa’da yer alan “Milli Menfaatler” bölümü kaldırılarak ülke menfaatinin gözetilmesi esası yok sayılmıştır.

- Bu yasa tasarısı ile, devlet adına petrol arama ve üretim faaliyetinde bulunan Türkiye Petrolleri A.O.’nın mevcut kanunda sahip olduğu haklar geri alınarak, özelleştirilmesinin önü açılmıştır.

- Petrol arama ruhsatı için yapılacak başvurularda aranan, teknik yeterliliğe ve tecrübeye sahip olunma şartı kaldırılarak, bilgi, ekip ve ekipman yönünden yetersiz şirketlere ruhsat verilmesi sağlanmıştır.

- Orman sayılan yerlere ilave olarak milli parklarda dahi petrol arama ve üretimi yapılmasının önü açılmıştır.

- Petrol şirketlerinin mevcut kanunda ödemekle mükellef oldukları yüzde 55 toplam vergi oranı yüzde 40’a indirilerek, vergi oranlarında yapılabilecek artışlardan kaynaklanacak devlet gelirlerinin önüne geçilmiştir.

- Bir şirketin sahip olabileceği arama ruhsat sayısındaki kısıtlama kaldırılırken, tek bir şirketin tekel oluşturabilecek şekilde tüm ülke kara ve deniz alanlarında hak sahibi olmasının riski yaratılmıştır.

- Yasa metni içerisinde uygulamada sorunlara yol açacak nitelikte eksikli teknik tanımlamalar getirilmiştir.