1. HABERLER

  2. PETROL

  3. PİGM’den petrol arama ruhsatları ile ilgili yeni kararlar

PİGM’den petrol arama ruhsatları ile ilgili yeni kararlar

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından alınan petrol arama ruhsatlarına ilişkin...

PİGM’den petrol arama ruhsatları ile ilgili yeni kararlar

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından alınan petrol arama ruhsatlarına ilişkin bazı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

PETRAKO İÇİN İPTAL KARARI

Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş. Taah. İşl. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin Edirne İl sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/PTK/4865 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatınınEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 26.09.2013 tarihli olurlarıyla feshedildiği bildirildi.

Şirketin mükellefiyetlerinin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanların bir yıl içinde mahkeme kararıyla birlikte Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

ALPAY ENERJİ İÇİN İSTİMLAK KARARI ALINDI

Petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Erzin Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınanHatay İli, Erzin İlçesi,Yeşilkent Köyünde kain 8685 no.lu parselin 3405,439 m²’lik kısmı ile 7940 no.lu parselin 3709,60 m²’lik kısmı olmak üzere toplam 7115,04 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve 3 üncü maddeleri gereğince istimlakine karar verildiği bildirildi.

SONAR PETROL’E RUHSAT DEVRİ

Aladdin Middle East Ltd. Şti.’nin sahip olduğu % 100 hissesinden %15 hissesinin Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesinekarar verilmiştir. Böylece yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsattaki hisse oranları Aladdin Middle East Ltd. Şti.’nin %85, Sonar Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’nin %15 olmuştur.

PETROGAS PETROL VE CORPORATE RESOURCES B. V. ŞİRKETLERİNİN RUHSAT SÜRELERİ SONA ERDİ

Petrogas Petrol, Gas ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile Corporate Resources B. V. Şti.’nin Tekirdağ ve Çanakkale İlleri sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/PPG-CBV/4094 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddetinin 11.09.2013 tarihinde sona erdiği bildirilmiştir.

Şirketin mükellefiyetlerinin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanların bir yıl içinde mahkeme kararıyla birlikte Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

 

Önceki ve Sonraki Haberler