1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Polatlı TO OSB ikinci etap için şebeke yaptıracak

Polatlı TO OSB ikinci etap için şebeke yaptıracak

Polatlı Ticaret Odası OSB, altyapı ve YG-AG elektrik şebekesi yapım işi için hizmet satın alacak.

Polatlı TO OSB ikinci etap için şebeke yaptıracak

Enerji Günlüğü - Polatlı Ticaret Odası OSB, altyapı ve YG-AG elektrik şebekesi yapım işi için hizmet satın alacak. 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile 100ha alanda kurulu Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) II. Etap alanına ait altyapı ve yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işini, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edecek.

İhale, 20 Eylül 2022 günü, saat 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Caddesi, No: 154, 1. Kat, 159 nolu Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu iş için 72.441.300 lira keşif bedeli ve 2.173.239 lira da geçici teminat tutarı belirlendi. İsteklilerin mali yeterlilik evrakını ve iş deneyimi belgelerini ibraz etmesi ve kazandığı takdirde işi 15 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cadde, No: 154, 1. Kat, 155 nolu odasında veya Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Çekirdeksiz Mahallesi, Ticaret Odası OSB, 2. Cadde, No: 7, Polatlı, Ankara adresinde görülebilecek ve 1.000 TL karşılığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu odadan temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Haberler