1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Rafineri lisansında sermaye şartı 75 milyon liraya indirildi

Rafineri lisansında sermaye şartı 75 milyon liraya indirildi

Rafinerici lisansı alırken aranan 150.000.000 lira sermaye şartı, 75.000.000 liraya düşürüldü. 

Rafineri lisansında sermaye şartı 75 milyon liraya indirildi

Enerji Günlüğü - Rafinerici lisansı alırken aranan 150.000.000 lira sermaye şartı, 75.000.000 liraya düşürüldü. 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre daha önce Rafinerici Lisansı alabilmek için gereken Anonim Şirket veya Limited Şirket olup, asgari 150.000.000 lira sermayeye sahip olma şartı 75.000.000 liraya indirildi. 

BAZ YAĞI SADECE RAFİNERİCİ ÜRETEBİLECEK

Bir değişiklik de madeni yağ üretim yetkisiyle ilgiliydi. Bundan böyle atık madeni yağlardan üretilenler hariç, baz yağ üretimi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılabilecek. 

Ayrıca rafinerici ve depolama lisansı başvurularında, lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırılması koşulu, sadece tesis kurulmak üzere yapılan başvurularda aranacak. Tesisi kurlumu yapmayacak olanlar başvurularında bu tutarı yatırmayacak. 

YENİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ İBRAZ SÜRSİ 30 GÜNE DÜŞTÜ

Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden sonra dağıtıcı tadili başvurusu yapmak veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz etmek için tanınan süre 60 günden 30 güne düşürüldü. Bu süre içinde tadilat başvurusu veya bayilik sözleşmesi ibraz etmeyenlerin lisansları sona erdirilecek veya iptal edilecek. 

POMPA SATIŞI DIŞINDA SATIŞ VARSA LİSANS İPTALİ YOK

Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli satış yapılmaması halinde lisansın iptali hükmü de pompadan satış yapılmaması halinde geçerli olacak şekilde esnetildi. Pompa satışları dışında satış gerçekleştirenler lisans iptali işlemiyle karşı karşıya kalmayacak. 

FAALİYET DURDURMADA BAYİLİK TEŞKİLAT SÜRESİ İŞLETİLMEYECEK

Bayilik teşkilatının oluşturamayan veya oluşturduktan sonra koruyamayan dağıtıcı lisansı sahipleri, bildirime gerek olmaksızın otuz gün içerisinde gerekli bayi sayısına ulaşmak zorunda olacaklar. Bu süre sonunda gerekli sayıda bayisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını oluşturamamış veya koruyamamış olarak kabul edilecek ve lisansın iptali süreci başlayacak. 

Bayilik teşkilatının oluşturulmasına ilişkin süreler, Kurum tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan lisanslar için durdurulacak. Sona erdirilen veya iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile tekrar yürürlüğe girmesi durumunda, bayilik teşkilatıyla ilgili kurallar açısından, yeni lisans alınmış gibi kabul edilecek. 

SERMAYE ŞARTINI YERİNE GETİRMEYEN LİSANSINI KAYBEDECEK

01 Ocak 2020 tarihinden önce lisans alanlar; asgari ödenmiş sermayesini sağlayamaz veya koruyamaz ise lisansı sona erdirilecek. Lisansını 01 Ocak 2020 tarihinden önce alanlar, bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir raporunu 01 Şubat 2021 tarihine kadar Kuruma iletmekle yükümlü olacaklar. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Lisansa kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde, en geç altmış gün; bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise otuz gün içerisinde lisans tadili talep etmek zorunlu olacak. Daha önceki düzenlemede başvuru süresi her durumda 60 gün olarak bildiriliyordu. 

Lisanslarına alt başlık olarak ihrakiye teslimi faaliyeti işletmeyenler, ticari deniz vasıtalarına doğrudan Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışı yapamayacaklar. 

Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak kaydıyla ve dağıtıcı tadili yapılmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilecekler.

Bayilik sözleşmelerinin herhangi bir nedenle feshi veya iptali halinde en geç 15 gün içinde Kurum’a bildirilmesi gerekecek. Bu süre daha önce farklı fesih veya iptal nedenlerine göre 30 gün veya 60 gün olarak bildiriliyordu. 

Önceki ve Sonraki Haberler