1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Rekabet Kurulu transformatör şirketlerine soruşturma açtı

Rekabet Kurulu transformatör şirketlerine soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlere soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu transformatör şirketlerine soruşturma açtı

Enerji Günlüğü - Rekabet Kurulu, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı kuruluşlara, rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerini tespit etmek amacıyla soruşturma açtı. 

Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için; güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerle ilgili soruşturma açtı. 

Rekabet Kurumu’nun açtığı soruşturmalar sonucunda ihlal olduğu tespit edilirse, idari para cezası verilebiliyor veya bazı yaptırımlar getirilebiliyor. 

UYUMLU EYLEM ŞÜPHESİ

Kanunun “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4’üncü maddesi aşağıdaki hükmü getiriyor. 

“Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır”.

4’üncü maddede bildirilen haller, şöyle sıralanmıyor:

  • Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi
  • Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü
  • Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
  • Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi
  • Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması
  • Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmetle birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi.

Kanun uyarınca yapılan soruşturma sonucunda bir anlaşmanın varlığı ispatlanamasa bile; piyasadaki fiyat değişmeleri veya arz ve talep dengesi ya da teşebbüslerin faaliyet bölgeleri; rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik gösterirse, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil edebiliyor.

Hakkında soruşturma açılan şirketler; eğer isterlerse ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayandırmak koşuluyla uyumlu eylemde bulunmadıklarını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabiliyorlar.

İlgili Haberler