1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Rekabeti bozacak elektrik üretim lisansı başvurusuna ret!

Rekabeti bozacak elektrik üretim lisansı başvurusuna ret!

Enerji Günlüğü - Elektrik üretim lisansı başvuruları değerlendirilirken, başvuru sahibinin mevcut ve söz konusu lisansın verilmesi halinde piyasa payının...

Rekabeti bozacak elektrik üretim lisansı başvurusuna ret!

Enerji Günlüğü - Elektrik üretim lisansı başvuruları değerlendirilirken, başvuru sahibinin mevcut ve söz konusu lisansın verilmesi halinde piyasa payının ulaşacağı seviyenin rekabeti bozup bozmayacağı da dikkate alınacak.
Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıyla, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik borsası (piyasası) oluşturulması hedefleniyor. Tasarıyla, söz konusu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetim mekanizması kurulmasını da öngörüyor. Kanun üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, piyasa işletim, ithalat ve ihracat olmak üzere, elektrikle ilgili tüm alanları kapsıyor.

HİSSELER NAMA YAZILI OLACAK
Elektrik sektöründe faaliyet gösterecek şirketler Anonim ya da Limited şirket statüsünde kurulabilecek. Şirketlerin borsada işlem görenler dışındaki hisseleri nama yazılı olacak. Elektrik piyasasında lisanslar hem her tesis için ayrı ayrı hem de her faaliyet kolu için ayrı ayrı verilecek. Birden fazla yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri tek üretim lisansı kapsamında değerlendirilecek.

YÖNETİMİ DEĞİŞTİRECEK HİSSE DEVRİ İZNE TABİ
Lisanslar en çok 49 yıl için verilecek. Üretim iletim ve dağıtım lisansları için asgari geçerlilik süresi ise 10 yıl olacak.
Lisans sahibi şirketlerde, yönetim kontrolünü değiştirecek hisse devirleri ile belirli bir oranın üzerindeki hisse devirleri izne tabi olacak. Halka açık şirketlerde bu sınır alt sınır yüzde 5, diğerlerinde yüzde 10 olarak belirleniyor.
Tesislerin mülkiyetinin veya kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran iş ve işlemler de izne tabi kılındı.

SANTRALI ZAMANINDA KURAMAYANIN LİSANSINA İPTAL
Üretim lisansı sahipleri, tesisleri vaktinde tamamlayamadıkları takdirde irat kaydedilmek üzere kurulmak istenen tesisin niteliğine ve büyüklüğüne göre yönetmelikle beirlenecek miktarda teminat mektubu vermek zorunda. Tesisin vaktinde bitirilmemesi ve/veya bitirilemeyeceğinin tespiti halinde yatırımcının lisansı iptal edilerek bu teminat irat kaydedilecek. Lisansı iptal edilen tüzel kişi ile bu kuruluşta yüçde 10 veya fazla paya sahip olanlar, izleyen üç yıl boyunca lisans alamayacak, başvuruda bulunamayacak, lisans başvurusunda bulunan şirketlerde doğrudan ya da dolaylı pay sahibi olamayacak, yönetimlerinde görev alamayacak.

LİSANS VERİRKEN REKABET DE DİKKATE ALINACAK
Üretim lisansının verilmesinde ve lisans tadili işlemlerinde, rekabetin geliştirilmesi amacıyla iletim veya dağıtım kısıtları ile ilgili şirketin sahip olduğu veya olacağı piyasa gücü de dikkate alınacak. Böylece herhangi bir şirketin, piyasada rekabeti bozacak ölçüde bir piyasa payına ulaşmasına, yoğunlaşmaya ve temerküze izin verilmemiş olacak.

LİSANS İPTALLERİNDE TÜKETİCİ KORUNACAK
Kurum, lisans iptalleri ya da faaliyetlerin durdurulması durumlarında tüketicilerin korunması için gereken önlemleri alacak. Kanun Tasarısı ayrıca, bu gibi durumlarda piyasa faaliyetlerinin aksamaması için de ihtiyaç duyulacak çözümleri geliştirme konusunda da Kurum'un yükümlü kılınmasını öngörüyor.

Önceki ve Sonraki Haberler