1. HABERLER

 2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 3. RTEÜ İklim ve Çevre Araştırma Merkezi kuruldu

RTEÜ İklim ve Çevre Araştırma Merkezi kuruldu

RTEÜ İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi yayımlanan yönetmelikle resmen kuruldu.

RTEÜ İklim ve Çevre Araştırma Merkezi kuruldu

Enerji Günlüğü - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Merkezin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 

Merkez, günümüz ve gelecek açısından iklim değişikliği ve çevre sorunlarının etkilerini araştıracak; tüm faydalanıcıların yararlanabilmesi amacıyla disiplinlerarası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapacak; mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirecek ve bunları uygulayarak çalışma sonuçlarını ilgili paydaşlarla paylaşacak. Merkez ayrıca görevleri doğrultusunda yayın, eğitim, danışmanlık ve proje çalışmaları yürütecek. 

Merkezin faaliyet alanları Yönetmelikte şöyle tarif edildi: 

 • İklim değişikliği ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası, disiplinlerarası, teorik ve/veya uygulamalı araştırmalar yapmak, araştırmaların sonuçlarının karar vericilere ve son kullanıcılara ulaşması için faaliyetlerde bulunmak ve bunları koordine etmek.
 • Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda iklim değişikliği ve çevre sorunları ile ilgili konularda yer almak, ilgili kuruluşlarla iş birliğini arttırmak veya karar vericilere önerilerde bulunmak.
 • Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üye olmak.
 • İklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında sorumlulukları olan kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak, Türkiye’nin bu alanda uygulamalı araştırma potansiyelini arttırmak.
 • İklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmaları takip etmek ve veri tabanı oluşturmak, veri ve araştırmalarda sürdürülebilirliği sağlamak.
 • İklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik kamu kurumları veya özel sektörden ilgililere, öğrencilere eğitim vermek, farkındalık arttırıcı kurslar, bilimsel toplantılar düzenlemek, toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydınlatmak ve bilinçlendirmek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
 • İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
 • Amaçları doğrultusunda yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.
 • Merkezin amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.