1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB YG-AG şebekesi yaptıracak

Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB YG-AG şebekesi yaptıracak

Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi için hizmet satın alacak.

Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB YG-AG şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi için ihaleyle hizmet satın alacak. 

Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işini, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edecek.

İhale, 01 Eylül 2022 günü, saat 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 159 nolu Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu iş için 45.015.000 TL keşif bedeli ve 1.350.450 TL de geçici teminat belirlendi. İsteklilerin mali yeterlilik evrakını ve iş deneyimi belgelerini ibraz etmesi ve kazandığı takdirde işi 30 Haziran 2023 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu odasında veya Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB, Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Paşabağı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Şanlıurfa Valiliği, A Blok, Kat: 2, Halliye, Şanlıurfa adresinde görülebilecek ve 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu odadan temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Haberler