1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Santral kurup kömür çıkaran işletmeler kömür satabilecek

Santral kurup kömür çıkaran işletmeler kömür satabilecek

TKİ’den termik santral kurma şartıyla işletme alanlar, belirlenen şartlar çerçevesinde kömür satabilecekler. Rödovans ve ruhsat devir ihalelerindeki şartname ve tip sözleşmeler de yenilendi.

Santral kurup kömür çıkaran işletmeler kömür satabilecek

Enerji Günlüğü - TKİ’den termik santral kurma şartıyla işletme alanlar, belirlenen şartlar çerçevesinde kömür satabilecekler. Rödovans ve ruhsat devir ihalelerindeki şartname ve tip sözleşmeler de yenilendi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Rödovans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre TKİ’den termik santral kurma şartıyla işletme alanlar, belirlenen şartlar çerçevesinde kömür satışı yapabilecekler.

Yönetmelik TKİ’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan maden sahalarının, devredilmesine ve/veya rödovans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale uygulamalarının usul ve esaslarını belirliyor. 

Yönetmelik, maden sahası ve/veya ocaklarının ve artık alanlarının işlettirilmesi; maden sahalarında bulunan kömür kaynaklı metan gazının aranması ve işlettirilmesi; maden sahası ve/veya ocaklarının, artık alanlarının, pasa değerlendirme izin alanlarının ve/veya bu alanların altında bulunan rezervlerin işlettirilmesi sırasında ortaya çıkan mahlût cevherlerin işlettirilmesi; maden saha ve/veya ocaklarının, artık alanlarının, pasa değerlendirme izin alanlarının ve bunlara ilişkin ruhsatların ihalesi ve maden sahalarında bulunan leonardit kaynaklarının rezervlerinin aranması ve bunlara ilişkin ruhsatların ihalesi işlerini düzenleyecek.

İHALE KOMİSYONU ÜYE ASGARİ SAYISI 5’E DÜŞÜRÜLDÜ
Yönetmeliğe göre TKİ Yönetim Kurulu, ihale yetkilisi olacak; ancak yetkilerinin tamamını veya bir kısmını uygun görülen kişilere ya da birimlere devredebilecek.

TKİ ihalelerinde, İhale Komisyonu Başkanlığını, Satınalma Daire Başkanı yürütecek. Daha önce ihale komisyonunda en az 7 üye bulunuyordu. Bundan böyle Komisyonda Başkan dışında en az 4 üye bulunacak. Bu üyeler komisyona aşağıdaki birimlerden katılacaklar. 

  • İhaleyi talep eden birimin Daire Başkanı
  • Muhasebe işlerinin yürütüldüğü birimin Daire Başkanı
  • İhaleyi talep eden Daire Başkanlığından Şube Müdürü
  • Uzman üye.

TERMİK SANTRAL ŞARTIYLA İŞLETİLEN SAHALAR
Yönetmelik uyarınca termik santral kurulması şartı ile çalışılan sahalarda, işletmecinin kömür satış talebi olması durumunda TKİ işletmeciye izin verebilecek. İzin verilmesi, sözleşmeyle hedeflenen ve rezervin tahsis edildiği asıl amaçlara halel gelmemesi; enerji üretimi projeksiyonunda indirime gidilmemesi ve sözleşmede benimsenen hak ve borçları etkilememesi şartlarına bağlı olacak.

Satış izni verilirse ton başına pay veya oran belirlenirken, satışı yapılacak kömürün özelliklerine göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından en son açıklanan ocak başı satış fiyatı, sözleşmede kWh başına elektrik enerjisi için belirlenen pay veya oranla dikkate alınacak.

Maden satışı ile ilgili olarak kömür veya kömür dışındaki madenlerin üretilmesi için Maden Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat gereği alınacak izinler ve yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yükümlülüğü ve maliyeti işletmeciye ait olacak ve bu husus sözleşmelerde mutlaka belirtilecek. 

TİP SÖZLEŞMELER TKİ YÖNETİMİNİN ONAYINI BEKLEYECEK
Yönetmelik kapsamında düzenlenen tip sözleşmeler ve tip şartnameler, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecekler.

İlgili Haberler