1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Santraller ödemelerini tedarikçi ödemesiyle eşzamanlı alacak

Santraller ödemelerini tedarikçi ödemesiyle eşzamanlı alacak

Elektrik piyasasında tedarikçilerden gelen bütün meblağ, eşzamanlı olarak tüm üretim santrallere fatura tutarına göre paylaştırılarak ödenecek.

Santraller ödemelerini tedarikçi ödemesiyle eşzamanlı alacak

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik yönetmeliği, elektrik piyasasında enerji ticaretinde elektrik arzı güvenliği başta olmak üzere muhtemel aksaklıkların yaşanmasını önlemeyi amaçlıyor. 

Değişiklik öncelikle afet ve/veya olağanüstü hal durumlarında EPDK’nın elektrik üreticileri ile tedarikçileri arasındaki faturalandırma süreçleri hakkında uygulamaya ilişkin mevcut düzenlemeden farklı kararlar alıp uygulayabileceğini hükme bağlıyor. 

Bu hüküm uyarınca getirilen yeni uygulamayla; Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) elektrik üreticileri ile tedarikçileri arasındaki faturalandırma süreçleri de yeniden düzenlendi. Buna göre EPİAŞ daha önce üreticiden itibaren fatura kesme sırasına göre silsile halinde takip ederek yapılan ödemeler söz konusu iken, artık böyle bir sınırlama gözetilmeyecek. 

Bunun yerine yekûn olarak tedarikçilerden gelen bütün meblağ, eşzamanlı olarak bütün üretim santrallerine fatura tutarlarına göre pay edilecek. Böylece kimse sıra beklemeyecek ve özellikle deprem bölgesindeki üretim santralleri nakit akışında sıkıntı yaşamayacak. Finansman süreçleriyle ilgili arz güvenliği konusunda da bir problem yaşanmayacak.