1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Serbest elektrik tüketicilerine koruma kalkanı

Serbest elektrik tüketicilerine koruma kalkanı

Enerji Günlüğü - Talep birleştirme yoluyla serbest tüketici niteliği kazananlar, bu statünün getirdiği haklardan yararlanmaya devam edebilecek.Enerji Piyasası...

Serbest elektrik tüketicilerine koruma kalkanı

Enerji Günlüğü - Talep birleştirme yoluyla serbest tüketici niteliği kazananlar, bu statünün getirdiği haklardan yararlanmaya devam edebilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı ilgililerin görüş ve önerilerine açtı. Taslağa göre, bugüne kadar aynı tüzel kişilik altında ya da doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yarıdan fazlası aynı tüzel kişiye ait tüszel kişi altında talep birleştirme suretiyle serbest tüketici statüsü kazananlar, bu haklarını serbest tüketici limitinin sıfırlanacağı tarihe kadar kullanabilecek. Bir başka ifadeyle, değişiklik kabul edilirse mevcut serbest tüketiciler bu statüden doğan haklarını hiç kaybetmeyecek. Değişiklik taslağı 30 Ocak 2012 tarihine kadar görüş ve önerilere açık tutulacak. İlgililer, taslak düzenleme hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini MS Word formatında [email protected] e-posta adresine gönderebilecek.
İşte değişiklik taslağının tam metni:
ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
MADDE 1 – 4/9/2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 10/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Bu maddenin yürürlüğü girdiği tarihten önce aynı tüzel kişilik yada doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlası aynı tüzel kişiye ait olan tüzel kişi altında talep birleştirme suretiyle serbest tüketici niteliği kazananların bu haklarını kullanmalarına serbest tüketici limiti sıfır olarak belirlendiği ayın sonuna kadar izin verilir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Önceki ve Sonraki Haberler