1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Silivri gaz depolama tesisinin kullanım usulleri

Silivri gaz depolama tesisinin kullanım usulleri

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım...

Silivri gaz depolama tesisinin kullanım usulleri

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları'nı onayladı.
Bu esaslar, tesisin tarafsız ve eşit taraflar arasında ayrım yapılmaksızın, ekonomik ve güvenli şekilde işletilmesini hedefliyor. Tesislerden birer yıllık sürelerle depolama hizmetleri alınabilecek. Tesis, her depolama yılı öncesinde kapasitesini açıklamak zorunda. Bir sonraki yıl depolama hizmeti almak isteyenlerin 1 Eylül gününe kadar başvurusunu yapacak. Tüm başvurular aynı anda değerlendirmeye alınacak. Başvurular, mevcut kapasiteyi aşıyorsa, eldeki kapasite, tüm başvuru sahiplerinin taleplerine göre dengeli şekilde dağıtılacak. Ayrılan rezervasyon kapasiteleri 15 Eylül'de şirketlere bildirilecek.
Taleplerin reddedilmesi halinde, bu durum başvuru sahibine gerekçeleriyle birlikte bildirilecek, teminat mektupları da beş iş günü içinde iade edilecek.
Depolama hizmeti alan şirketler, rezerve ettiği kapasitenin bir kısmını ya da tamamını, başkalarına depolama şirketinin onayı halinde devredebilecek.
Hizmet alan şirketler, depodaki gazının bir kısmını veya tamamını başkalarına, ancak devralacak şirketin depolama alanı varsa ve depolama şirketinin onayı ile devredebilecek.

 

Önceki ve Sonraki Haberler