1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Sinop Nükleer Karşıtı Platform yeniden örgütlendi

Sinop Nükleer Karşıtı Platform yeniden örgütlendi

Enerji Günlüğü - Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) sekreteryasını yürüttüğü Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Sinop‘ta yeniden örgütlendi.Elektrik...

Sinop Nükleer Karşıtı Platform yeniden örgütlendi

Enerji Günlüğü - Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) sekreteryasını yürüttüğü Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Sinop‘ta yeniden örgütlendi.

Elektrik Mühendisleri Odası yayınladığı basın bildirisine göre, yaklaşık 55 sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partinin içinde aktif olarak yer alması beklenen Sinop NKP‘nin kuruluşu EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş‘ın katılımıyla ve kitlesel basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Sinop NKP, halkla birlikte mücadele vurgusu yaparken, EMO 43. Dönem Enerji Çalışma Grubu Nükleer Enerji Alt Çalışma Grubu tarafından hazırlanan EMO Nükleer Enerji Raporu‘nun ilk tanıtımı da Sinop‘ta yapıldı.

MÜCADELE AKKUYU İLE BİRLİKTE ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ YANLIŞLAR ORTAYA KONULARAK ÖRGÜTLENMELİ

KESK Eğitim Sen Sinop Şubesi‘nde 8 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen sohbet toplantısında konuşan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Sinop‘ta uzun erimli bir mücadele sürecinin yürütüldüğünü, 26 Nisan 2006 tarihinde Türkiye‘nin en büyük çevre mitinginin yapıldığını anımsatarak, Sinop‘ta nükleer santral kurma girişimlerinin hızlandırıldığı bu dönemde mücadelenin yükseltilmesinin önemine dikkat çekti. Göltaş, sadece yerelde bir mücadelenin yeterli olmadığını; Akkuyu ile birlikte düşünülerek, nükleer santral konusunda enerji politikalarındaki yanlışlık da ortaya konularak mücadelenin örgütlenmesi gerektiğini kaydetti.

MÜCADELENİN BAŞARILI OLMASI İÇİN GERİCİ-FAŞİST-PİYASACI ANLAYIŞLA MÜCADELEYİ DE KAPSAMALI

EMO‘nun Aralık 2013‘de yayımlanan Nükleer Enerji Raporu‘nun ilk tanıtımını da Sinop‘ta yapan Cengiz Göltaş, NKP mücadelesinin ne sadece teknik, ne de ekonomik, ne de yerel bir çalışma olmayacağını vurguladığı konuşmasında Gezi Parkı ve Gerze Termik Santral karşıtı mücadelelere de atıfta bulundu. Mücadelenin başarılı olması için gerici-faşist-piyasacı anlayışla mücadeleyi de kapsaması gerektiğini kaydeden Göltaş, ocak ayında NKP‘nin ortak bir eşgüdüm toplantısı ve kongre yapmasını da önerdi. Göltaş, Japon Meclisi‘nde Türkiye‘de Japonların nükleer santral kurmasına karşı geliştirilen refleks konusunda bilgi verirken, Japonya‘nın nükleer karşıtı hareketinden katılımların sağlanacağı bir etkinliğin Sinop‘ta gerçekleştirilmesine destek vereceklerini de ifade etti.

HALKA GERÇEKLERİN ANLATILMASININ ÖNEMLİ

Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, örgütlenmenin yeniden canlandırılması konusunda gelişmeleri aktarırken, Sinop‘ta ocak ayından itibaren gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler hakkında bilgi verdi. Toplantıya kişisel ya da çeşitli kurumlar adına katılan temsilciler de söz alarak hem nükleer santral konusunda teknik sorular sordular, hem de mücadelenin geliştirilmesine yönelik öneriler dile getirdiler. Öneriler kapsamında halkla kurulacak iletişimin geliştirilmesinin yanı sıra istihdam ve ekonomik canlanma konusunda Sinop‘ta yapılan propagandaya karşı halka gerçeklerin anlatılmasının önemi üzerinde duruldu.

ÇILGIN TÜKETİM FELSEFESİNE İTİRAZ DA NÜKLEER SANTRAL KARŞITI MÜCADELENİN PARÇASI OLMALI

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, sorular üzerine, nükleer teknolojinin, tıp, tarım gibi alanlarda kullanılmasına yönelik bir itiraz olmadığını; nükleer silahlanma ve nükleer santrala karşı olunduğunu vurguladı. Enerji kaynaklarında tek bir kaynağın ön plana çıkarılmasına yönelik itirazın haklılığına da dikkat çekti. Dünyanın vazgeçtiği nükleer santralların ülkemize pazarlanmasına itiraz edildiğini anlatan Göltaş, enerji verimliliği üzerinde durarak, ülkemizin ikinci el elektronik ürünlerin çöplüğü haline getirilmek istenmesine de itiraz etti. Göltaş, çılgın tüketim felsefesine itirazın da nükleer santral karşıtı mücadelenin parçası olması gerektiğini anlattı.

JAPON TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK ÖVGÜYLE İLERİ SÜRÜLEN NÜKLEER SANTRAL TEZLERİ FUKUŞİMA‘YLA ÇÖKTÜ

Sohbet toplantısının ardından Sinop Uğur Mumcu Meydanı‘nda toplanan nükleer karşıtları, sloganlar ve alkışlarla tepkilerini dile getirdiler. Kanser sonucu yaşamını yitiren nükleer santral karşıtı mücadelecilerin de isimlerinin yazıldığı dövizlerle meydanda yerlerini aldığı kitlesel basın açıklaması sırasında, katılımcılar "Nükleere inat, yaşasın hayat", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "Radyasyondan ölüyoruz, Sinop‘ta nükleer santral istemiyoruz", "Nükleer santral istemiyoruz" sloganları attılar. Sinop NKP adına Dönem Sözcüsü Zeki Karataş tarafından meydanda yapılan kitlesel basın açıklamasında, Çernobil ve Fukuşima nükleer santral kazalarının yarattığı felakete dikkat çekilirken, Japon teknolojisine yönelik övgüyle ileri sürülen nükleer santral tezlerinin de Fukuşima‘yla çöktüğüne işaret edildi. "Fukuşima‘dan sonra nükleer yanlıların sarılabilecekleri bir yalan da kalmadı" denilen açıklamada, kirli enerji politikalarına karşı duruşun sürdürüleceği, bilimsel bilgiler ışığında kamuoyunun bilgilendirileceği sözü verilerek Sinop NKP‘nin kuruluşu ilan edildi. Sinop NKP adına yapılan açıklamanın ardından söz alan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş da katılımcıları selamlarken mücadelenin sürdürüleceği vurgusunu yaptı.

Önceki ve Sonraki Haberler