1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Sinop Nükleer Santrali için denizde sismik çalışmalar başladı

Sinop Nükleer Santrali için denizde sismik çalışmalar başladı

Enerji Günlüğü- Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Sinop Nükleer Santrali için TÜBİTAK MAM tarafından denizde oşinografi çalışmalarının Ekim 2013’de...

Sinop Nükleer Santrali için denizde sismik çalışmalar başladı

Enerji Günlüğü- Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Sinop Nükleer Santrali için TÜBİTAK MAM tarafından denizde oşinografi çalışmalarının Ekim 2013’de başladığını, karadaki sismik çalışmalara ise 2014 yılı başında başlanacağını açıkladı.

EÜAŞ, SANTRALE ORTAK OLACAK

EÜAŞ yaptığı açıklamada, Sinop’ta kurulacak santrale ortak olacak olan şirketin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) “Kurucu” kuruluş olarak tanınmak üzere başvurduğunu ve TAEK’in, EÜAŞ’ı Sinop Sahasında “Kurucu” kuruluş olarak tanıdığını kaydetti.

TÜBİTAK YER DEĞERLENDİRMELERİ YAPIYOR

Sahada daha önce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren EÜAŞ, Nükleer Santraller Dairesi Başkanlığı’nın “Kurucu” kuruluş olarak tanındığı tarihten itibaren Sinop Nükleer Santrali “Saha Lisansını” almak üzere “Saha Raporunun” hazırlanmasına başladığını ve 26.09.2012 tarihinde EÜAŞ ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) arasında ‘’ Sinop Nükleer Güç Santralı İçin Yer Değerlendirme Parametrelerine Yönelik Araştırmalar’’ adı altında bir işbirliği protokolü imzalandığını kaydetti.

Bu protokolle eksik ve artık güncelliğini kaybetmiş çalışmaların uluslararası standartlar çerçevesinde ve bir kalite temin programı uygulanarak gerçekleştirilmesi amaçlandığı kaydedildi. Bu protokol kapsamında; tarihsel ve aletsel dönem deprem kataloglarının oluşturulması, karasal sismolojik ve jeodezik ağları ile gözlem ve izleme çalışmalarının yapılması, deprem üretme potansiyeli olan aktif fayların özelliklerinin belirlenmesi, kara alanı jeofizik ve jeomorfolojik araştırmalar ve Sinop İnceburun yarımadası çerçevesinde temel oşinografik verilerin (deniz suyu tuzluluğu, sıcaklık verileri, akıntı ölçümleri ve bunlara ait modellemeler) belirleneceği Oşinografik araştırmalar gerçekleştirileceği ifade edildi.

YER LİSANSI ÇALIŞMALARI 5 EKİM’DE BAŞLADI

Gerekli tüm kalite dokümanları ve iş programları hazırlanarak Sinop saha çalışmalarına başlanılacağına ilişkin 5 Eylül 2013’de TAEK’e bildiren EÜAŞ’a Yer Lisansı alınmasına yönelik saha çalışmalarına 5 Ekim 2013‘te başlanabileceğini yönünde izin verildi. 

KIYI ÖTESİNDE YAPILACAK OŞİNOGRAFİ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; “Protokol kapsamındaki iş paketleri arasında bulunan; deprem katalogu oluşturma çalışmalarına başlanmış ve mikro deprem istasyonlarının kurulumu tamamlanarak istasyonlar devreye alınmış olup veri toplama çalışmaları başlamıştır. Kıyı ötesinde yapılacak oşinografi çalışmaları Ekim 2013 tarihinde başladı. Bunların haricinde, EÜAŞ ve TÜBİTAK iş birliği ile meteoroloji istasyonu için bir set ölçme cihazı temin edilmiş ve montajı gerçekleştirilmiş olup veri toplama çalışmalarına başlanmıştır.

İmzalanan hükümetler arası anlaşmasının hemen ardından proje paydaşları (ETKB, EÜAŞ, MHI, Itochu, GDFSuez) tarafından Sinop Nükleer Santral Projesi ve öncelikli olarak yapılması planlanan fizibilite çalışmalarına başlanmıştır."

JEOLOJİK VE SİSMOLOJİK ÇALIŞMALARI JAPC YÜRÜTECEK

Açıklamada, hükümetlerarası anlaşma gereği potansiyel proje katılımcıları (EÜAŞ, MHI, Itochu, GDFSuez) tarafından saha etütlerini de kapsayan “Fizibilite” ile projenin “Ekonomik Etki Değerlendirme” çalışmaları yapılacağı bildirildi., Bu kapsamda Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) Sinop Nükleer Santralı Projesine ilişkin jeolojik ve sismolojik çalışmaları yaptırmak üzere Japon Atomic Power Company (JAPC) ile bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

KAWASAKİ ALT YÜKLENİCİLİĞİNDE KOCA PİRİ REİS GEMİSİ İLE ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

JAPC tarafından Japon Kawasaki firması alt yükleniciliğinde 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’ne ait sismik araştırma gemisi Koca Piri Reis’le denizde bulunan faylar ve bunların karakteristiklerini belirlemek amacıyla Uluslararası standartlara uygun olarak Sinop sahasında kıyı ötesi (off-shore) çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Sinop sahasında devam eden kıyı ötesi (off-shore) çalışmaları 9-10 Ekim 2013 tarihlerinde TAEK ve EÜAŞ’ın ilgili denetçileri tarafından teknik ve kalite açısından denetime tabi tutulduğu ifade edildi. 

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI 2014 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK

Ayrıca, hükümetlerarası anlaşma gereği, potansiyel proje katılımcıları (EÜAŞ, MHI, Itochu, GDFSuez) tarafından yapılacak saha etütlerini de kapsayan fizibilite çalışmasının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olduğu, TAEK’e Yer Lisansı başvurusu için sunulacak olan Yer Raporu ile ÇED raporunun belli kısımlarının da bu çalışmalarla tamamlanmasının hedeflendiği de aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi; “Tüm fizibilite çalışması dönemi boyunca Proje şirketi kuruluncaya kadar yapılacak tüm çalışmaların EÜAŞ’ın “Kurucu” kuruluş statüsü altında yapılması öngörülmekte olup TAEK’in denetimine tabi olacaktır.”

İLK ÜNİTENİN 2023 YILINDA DEVREYE GİRMESİ PLANLANIYOR

Türk ve Japon Hükümetleri arasında, 03.05.2013 tarihinde imzalanmış olan Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) çerçevesinde Sinop sahasında her biri 1.120 MW kurulu güce sahip, dört üniteden oluşan bir nükleer santral kurulması öngörülüyor. Santral ünitelerindeki reaktörler; MHI ve Areva tarafından tasarlanan Atmea1 reaktörü olacak. Ünitelerin sırasıyla 2023, 2024, 2027 ve 2028’de devreye girmesi planlanıyor.