1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. SMM belgesi için eksik dersler dışarıdan tamamlanabilecek

SMM belgesi için eksik dersler dışarıdan tamamlanabilecek

Enerji Günlüğü – Elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören ya da bu bölümlerden mezun olanlar, eksik kalan derslerini tamamlamak...

SMM belgesi için eksik dersler dışarıdan tamamlanabilecek

Enerji Günlüğü – Elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören ya da bu bölümlerden mezun olanlar, eksik kalan derslerini tamamlamak kaydıyla Serbest Müşavir Mühendis Belgesi alabilecekler. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınladı.

Buna göre, Yönetmeliğin “Geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 1. maddesi aşağıdaki gibi değiştirildi. 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde öğrenim görenlerin ya da bu bölümlerden mezun olanların 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen dersleri mezuniyet sonrası dışarıdan tamamladıklarını belgelemeleri halinde 9 uncu maddeye göre Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir”.

Geçici 1 maddenin değişik metninde adı geçen “SMM Belgesi ve SMMH Belgesi Verilmesi” başlıklı 9. maddenin (h) bendinin (8) numaralı alt bendi şu hükmü getiriyor: “9.h.8) Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde "elektrik makineleri", " iletim sistemleri", " dağıtım sistemleri", " güç sistemleri", " enerji sistemleri", " elektrik tesisleri", " koruma", "yüksek gerilim tekniği" veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir”.

Söz konusu değişiklik öncesinde, sadece transkriptinde eksik dersleri olan mezunlar için dışarıdan ders tamamlama hakkı tanınıyordu. Yeni düzenlemeyle maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim görmekte olan veya öğrenim görmüş olan herkes Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesine yönelik eksik kalan dersleri almaları halinde, Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi alabilecekler. 

Değiştirilen maddenin eski hali şöyleydi: “Geçici Madde 1 – 31/7/2020 tarihinden önce üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olanların 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen dersleri mezuniyet sonrası dışarıdan tamamladıklarını belgelemeleri halinde 9 uncu maddeye göre Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir”.

Önceki ve Sonraki Haberler